Utanför skolan

I din roll som ungdomsledare kan du ge unga styrka, mod att utvecklas och våga vara sig själva. Här får du tips på hur På tal om 6 kan utveckla dig som ledare och din verksamhet!

Varför bli en normkritisk förebild?

Det borde vara en självklarhet att alla unga, oberoende av könsidentitet, sexuell läggning, funktionsförmåga och bakgrund, ska känna sig välkomna och trygga både i skolan och på fritiden. Så är det tyvärr inte alltid. Unga HBTQ-personer mår sämre än befolkningen generellt och utsätts i högre utsträckning för mobbing, kränkningar, hot och våld. Många unga känner sig utanför och drar sig därför undan från föreningslivet, sport- och fritidsaktiviteter. Men vi vuxna har både möjlighet och ansvar att förändra detta!

Hur då?

Genom att möta ungdomar utan förutfattade meningar, utmana och ifrågasätta begränsande normer och fördomar så kan du skapa en tryggare plats för alla. Men för att bli en normkritisk ledare behövs kunskap och det är ditt ansvar att du skaffar dig den.

På tal om 6 riktar oss både till dig som jobbar i skolan, som fritidsledare, idrottsledare, vårdpersonal eller inom andra ungdomsverksamheter. Vi erbjuder dig fortbildning och rådgivning fortbildning och rådgivning i normkritiskt ledarskap. Besök Biografen där du kan se filmer som handlar om ungdomars tankar om sexualitet och identitet. Låt filmerna bli ett diskussionsunderlag för hur du och dina kollegor kan jobba med inkludering och anti-diskriminering.

Ett bra sätt att börja jobba normkritiskt är att tänka på ditt eget språk. I språket gömmer sig normer och makt, och orden du väljer kan inkludera eller exkludera människor. Om vi använder fel ord kan det skapas olika föreställningar om ett ”vi” och ”dom”, vilket kan leda till stigma och utanförskap. Därför har På tal om 6 sammanställt en ordlista och längre ner en lista på länkar till annat superbra material! Tips på ord och externa länkar hittar du här!

6 snabba tips på hur du kan börja jobba normkritiskt redan idag!

  • Agera alltid när du hör en kränkning. Kränkningar är aldrig ”på skoj”.
  • En person kan ha en funktionsnedsättning, men personen ÄR aldrig bara sin funktionsnedsättning. Se personens olika egenskaper och intressen.
  • I enkäter eller deltagarlistor där kategorierna ”tjej” och ”kille” finns med, lägg även till en alternativa kategori som ”vet ej/vill ej definiera” och "annat". På så vis exkluderas inte transpersoner.
  • Fråga när det är aktuellt vilket pronomen ungdomarna föredrar att bli kallade: hon, hen, han elelr annat. På så sätt visar du att du inte tar någons könsidentitet för given.
  • Tänk efter innan du använder ord som naturligt/onaturligt och normalt/onormalt. Använd hellre vanligt och mindre vanligt. 
  • Säg partner istället för pojk-/flickvän så förutsätter du inte någons sexuella läggning.

Vill du få mer tips?

Boka oss för en utbildning!

  • Vi riktar oss till alla vuxna som jobbar med unga.
  • Vi ger dig och dina kollegor verktyg för normkritik och antidiskriminering.
  • Vi ger dig och dina kollegor metoder för att motverka begränsande normer och fördomar.

Sidan uppdaterades senast 26 juli 2019

Frågor? Hör av dig till: info@patalom6.se