Om oss

På tal om 6 är ett modernt normkritiskt undervisningsmaterial som har sin utgångspunkt i läroplanens skrivelser kring sexualitet och identitet. Materialet syftar till att skapa intressanta och nyanserade samtal om sexualitet- och identitetsfrågor. På tal om 6 gör det lättare att få bra och utvecklande diskussioner i klassrummet. 

Sagt om På tal om 6

"Om lärare, ungdomsledare och andra vuxna som möter unga jobbar medvetet och fördjupande med frågor som rör sexualitet, kön, jämställdhet, relationer osv, är det troligt att eleverna får redskap för att hantera sina liv och olika situationer bättre liksom de får större förståelse för andras uppfattningar och val. Det kan ge större förmåga att genomskåda eller fundera över normer och hur de påverkar oss. Allt det här kan På tal om 6 bidra med – ett enskilt material är alltid en del av en större helhet, men som vi alla vet är det viktigt vilka delar som bildar helheten. Och På tal om 6 har sådana viktiga kvaliteter."

"Härligt att ni är så öppna och pålästa. Det märks att ni brinner för ert arbete."

"Fortbildningstexterna om normkritik kan jag använda när arbetslaget ska revidera likabehandlingsplanen."                               

"Bra för alla som jobbar med ungdomar!

Produktion och initiativ 

Verksamheten På tal om 6 drivs av jämställdhetsföreningen Grrl Tech och har möjligjorts med finansiering av Allmänna Arvfonden. Pressmaterial hittar du här! På tal om 6 filmer och metodmaterial har tagits fram med hjälp av en mängd engagerade och kunniga aktörer. På tal om 6 har nära samarbete med eldsjälar från:

Metodmaterial och text:

Karin Nilsson, Matilda Sjödell, Teresa Fernandez Long, Lisa Larsson, Hans Olsson och Maria Bollen Helstad.
Referensgrupp: Metodmaterial har utvecklats med hjälp av engagerade lärare från Teleborg Centrum Skola, Fagrabäckskolan och Kungsmadskolan.
Redaktörer: Karin Carlsson och Karin Nilsson.

Filmproduktion

Produktion Temafilmer: Belleville film AB
Produktion Dokumentära kortfilmer: Filmerna är baserade på 20 människors personliga livsberättelser. Fotograf och Filmare Anna Sivertsson och klippning Matilda Henningsson
Manuskonsult och research: Karin Carlsson och Karin Nilsson
Extra fotografer: Jamina Ryglert, Katarina Sjögren, Dovydas Sidabras, Rolf Green och Krister Henriksson

Webb och Design

Webb & design: Tamkin
Grafik och tryck: Mango Design
Visuell identitet: Mattias Klittmark

Särskilt tack till

 • Allmänna Arvsfonden 
 • Alla våra 20 fantastiska kortfilmsberättare!
 • Hans Olsson, Sakkunnig sexualundervisning RFSU
 • Malinda Flodman, Sexualupplysare RFSL  
 • Potatopotato Scenkonst
 • Matilda Sjödell
 • Christer Hedin, Docent Religionshistoria
 • Jesper Svartvik, Professor Teologi och religionsvetenskap
 • Olle Waller, Sexualupplysare 
 • Saga Alm Mårtensson, Sexolog
 • Erica Lust, Regissör 
 • Anja Hirdman, Docent  journalistik 
 • Håkan Larsson, Docent pedagogik
 • Sandra Dahlén, Utbildare, föreläsare och konsult i frågor som rör genus, diskriminering och sexualitet
 • Elli Mokus, Verksamhetsansvarig Noaks Ark Småland & Halland
 • Lena Lennerhed, Professor Idéhistoria 

Sidan uppdaterades senast 25 juli 2019

Frågor? Hör av dig till: info@patalom6.se