Köp filmpaket

Vill du ha tillgång till På tal om 6 i din verksamhet? Nedan hittar du information om var du köper våra filmer (lektionsplaneringar och övningar finns redan gratis på hemsidan). Innan du beställer På tal om 6 till din skola kan du kolla med din lokala mediacentral (t.ex. SLI.se) om materialet redan finns där eller kan köpas in! Du kan alltid förhandstitta på filmerna i vår biograf

Beställ På tal om 6: 

Våra filmer distribueras av Film och skola (inkluderar även Filmo/Cinebox). 

• Strömma filmerna via www.filmochskola.se (30 dagar gratis).  
• Beställ filmerna på DVD genom att maila info@filmochskola.se eller ring 08-445 25 50 och be om "På tal om 6-paketen".

Detta är På tal om 6

9 faktafilmer med experintervjuer
20 dokumentära berättelser
194 övningar för specifika skolämnen
338 diskussionsfrågor
28 ämnesövergripande övningar
1 licens för hela din skola eller organisation