Teknik

för Högstadiet

I kursplanen för Teknik 7-9 ges det möjlighet att arbeta med könsroller. Detta öppnar upp för att exempelvis analysera föreställningar om kvinnligt och manligt i förhållande till teknik i ungdomarnas vardag och i media.

Till Teknik 7-9 finns två övningsuppgifter där eleverna får möjlighet att lära sig mer, undersöka och analysera frågor som rör sexualitet, identitet inom ämnet Teknik. Båda övningarna följer kursplanens mål.

Sugen på att lära dig mer om normkritik? Kolla in normkritisk skola eller boka utbildning för fördjupande diskussioner.

Kursplan

Syfte
"Vidare ska undervisningen ge eleverna förutsättningar att utveckla tilltro till sin förmåga att bedöma tekniska lösningar och relatera dessa till frågor som rör estetik, etik, könsroller, ekonomi och hållbar utveckling."

Övning 1

Dela in eleverna i par och låt dem undersöka om och i så fall på vilket sätt reklam om olika teknikprylar riktar sig till främst kvinnor, män eller om de är könsneutralt utformad. Utgå ifrån reklamblad, annonser eller reklamfilmer. Exempel på teknik som ungdomarna kan undersöka är;

 • Borrmaskin
 • Matberedare
 • Hårfön
 • Surfplattor 
 • Dammsugare
 • Kylskåp
 • Gräsklippare
 • Högtryckstvätt 
 • Diskmaskin
 • Mobiltelefoner
 • Tv-apparater 

Diskutera vilka konsekvenser reklamen får för enskilda människor och för samhället i stort.
Material: Reklambilagor, heminredningstidningar, teknikkataloger

Övning 2

Ge eleverna i uppdrag att tillsammans i klassen göra ett protokoll på vilka tekniska göromål som finns i ett hem, exempelvis dammsugning, byta däck, klippa gräs, eller tvätta. Samtliga elever fyller sedan i allt som görs i deras hem på en vecka och av vem. Protokollen sammanställs sedan igen och klassen kan då analysera hur kön spelat in vid fördelningen av arbetet.         
Material: Papper, penna