Svenska

för Högstadiet

Kursplanen för Svenska 7-9 visar på många olika sätt att integrera sexualitet och identitet i ämnet. Det ges möjlighet att arbeta med identitet, uttryck av känslor, åsikter och kunskaper samt med skönlitteratur som belyser människors olika livsvillkor. 

Till Svenska 7-9 finns två övningsuppgifter där eleverna får möjlighet att lära sig mer, undersöka och analysera frågor som rör sexualitet, identitet inom ämnet Svenska.Vi ger även förslag på hur du i Svenska kan ingå i det ämnesövergripande arbetet. För att komma till den ämnsövergripandeövningarna klicka på filmerna som är listade nedan. Samtliga övningarna följer kursplanens mål.

Sugen på att lära dig mer om normkritik? Kolla in normkritisk skola eller boka utbildning för fördjupande diskussioner.

Kursplan

Centralt innehåll: Berättande texter och sakprosatexter
"Skönlitteratur för ungdomar och vuxna från olika tider, från Sverige, Norden och övriga världen. Skönlitteratur som belyser människors villkor och identitets- och livsfrågor."

"Lyrik, dramatik, sagor och myter." 

Övning 1

Ge eleverna i uppdrag att läsa utdrag ur böcker som behandlar kärlek på olika vis från olika tider, exempelvis klassiker som Den allvarsamma leken av Hjalmar Söderberg, Jane Eyre av Charlotte Brontë och nutida författare som Sara Kadefors med Sandor slash Ida och Regn och åska av Håkan Lindquist. Låt eleverna undersöka om det är någon skillnad på hur nutida och äldre författare beskriver kärlek. Är kärleksproblem desamma eller har dessa ändrats på hundra år?
Material: Böcker som behandlar kärlek på olika vis från olika tider

Övning 2

Ge eleverna i uppgift att läsa hela eller utdrag ur ”Det går an” av Carl Jonas Love Almqvist. Låt eleverna sedan diskutera boken i smågrupper och undersöka varför novellen skapade debatt och vad var det som var så anmärkningsvärt i novellens handling. Avsluta med att sammanfatta diskussionerna och varför boken var kontroversiell när den gavs ut.
Material: ”Det går an” av Carl Jonas Love Almqvist

OBS! Filmen får ej användas i undervisning - enbart för påseende! Köp ett filmpaket med högupplösta filmer

Vad är sex?

Vad är sex? problematiserar bilden av sex som endast vaginalt penetrerande samlag och vidgar perspektiven. Berättelsen tar också upp oro över samlagsdebuten, förväntningar och stereotypa bilder av sex. Filmen kan väcka tankar kring heteronormativitet, porr och problematiserar begreppet oskuld.

Ämnesövergripande övning

Övning för följande skolämnen: Svenska, Biologi

Tjejen i kortfilmsberättelsen resonerar kring vad sex är och menar att människor ofta har en fyrkantig bild av sex. Lever människor efter normer och stereotypa föreställningar eller är människor på 2000- talet sexuellt frigjorda? Låt eleverna diskutera med varandra och redovisa sina tankar i en podcast, film eller debattartikel.
Material för Podcast: Dator, USB-mic, För PC gratisprogrammet Audacity som går att klippa i. För Mac finns Garageband där en också kan redigera.
Material för film: Dator, kamera/mobiltelefon för inspelning, gratisprogrammet Movie Maker för PC och Imovie för mac. Gratis musik http://freemusicarchive.org/, http://www.freesound.org/
Material för skriftligt arbetet: penna, papper

Om filmen

Längd: 
4 min
Produktion: 
Grrl Tech Förening
Speaker: 
Ellen

OBS! Filmen får ej användas i undervisning - enbart för påseende! Köp ett filmpaket med högupplösta filmer

Tusen tankar om min abort

Tusen tankar om min abort är en berättelse om en oönskad graviditet som avslutas genom en abort. Tjejen i filmen berättar öppet kring sina känslor och hennes upplevelse av mötet med vården. Berättelsen väcker tankar kring vikten av stöd, samtal och rätt bemötande.

Ämnesövergripande övning

Övning för följande skolämnen: Historia, Svenska, Biologi

Att göra abort, alltså att avbryta en graviditet har människor länge gjort i Sverige men först 1975 blev det lagligt. Ge eleverna i uppgift att skriva en uppsats på temat abort där det ska referenser till de fakta de finner genom att svara på frågorna.

 • Vilka var det som krävde fri abort i Sverige och med vilka argument?
 • Hur går en abort till nuförtiden och hur gick en abort till förr?
 • Hur ser det ut nu i Europa, var finns rätten till fri abort?
 • Varför är det en viktig jämställdhetsfråga med fri abort?
  Material: Kurslitteratur, dator, papper, penna

Om filmen

Längd: 
4 min
Produktion: 
Grrl Tech Förening
Speaker: 
Emma Carlsson

OBS! Filmen får ej användas i undervisning - enbart för påseende! Köp ett filmpaket med högupplösta filmer

Sexuella rättigheter

Sexuella rättigheter belyser hur synen på kön, sex och jämställdhet har förändrats över tid och hur dagens sexuella rättigheter kommit till. Filmen ger ett historiskt perspektiv på de rättigheter vi har idag och belyser betydelsen av dem i vårt nutida samhälle. Filmen öppnar också upp för samtal och diskussion kring normer och makt, historiskt och idag.

Vi har sju diskrimineringsgrunder i Sverige för att skydda människor mot trakasserier. Det finns också lagar mot sexuella trakasserier och andra sexualbrott så som ofredande och våldtäkt. Men trots att vi har lagar som ska förhindra kränkningar, hatbrott och sexualbrott är dessa brott eller rädslan för dem, något som påverkar mångas vardag.

Ämnesövergripande övning

Övning för följande skolämnen: Bild, Historia, Matematik, Svenska, Samhällskunskap, Biologi

Ge klassen i uppdrag att skapa en tidning/blogg med tema sex- och samlevnads rättigheter genom att arbeta ämnesövergripande på olika lektioner med innehållet. Eleverna blir tillsammans en redaktion bestående av skribenter och fotografer. Eleverna kan välja att skriva olika typer av tidningstexter så som reportage, krönikor, insändare, intervjua en barnmorska på ungdomsmottagningen eller varför inte skriva bok och film- recensioner.
Material: Dator, http://sv.wordpress.org/ är en av många gratis bloggportaler

Tips på teman för tidningens olika artiklar:

 • Biologi: Rätten till information om säkrare sex, Rätten att själv få välja partner.
 • Biologi, Samhällskunskap, Historia: Förändring i syn på sexuell läggning. Normer kring sexualitet och sexuella rättigheter, kvinnans kropp och sexualitet nu och då. Klitoris genom historien och förändring i syn på preventivmedel och giftermål, kärlek och relationer.
 • Bild, Samhällskunskap: Mediegestaltning, könsroller och ideal i populärkultur och media
 • Matematik: Statistik över hatbrott, sexuella trakasserier i Sverige och världen.

Om filmen

Längd: 
11 min
Produktion: 
Belleville Film
Speaker: 
Agnes Forstenberg och Martin Skogehall
Medverkande: 
Hans Olsson och Lena Lennerhed

OBS! Filmen får ej användas i undervisning - enbart för påseende! Köp ett filmpaket med högupplösta filmer

Sex och lust

Filmen Sex och lust fokuserar på att belysa hur lust och kåthet finns med människan genom hela livet och inte är beroende av personens kön, ålder, könsuttryck eller funktionsförmåga. Temat ger en bredare bild av sex än endast penetrerande vaginalsamlag och lyfter upp olika sexuella praktiker på ett likvärdigt vis.

Det är viktigt att du som lärare inte fokuserar på det negativa med sex och vilka risker som finns, utan talar om sex och sexualitet som något positivt och något som eleverna kan bejaka på olika sätt om de känner för det. En positiv syn på sexualitet som förknippas med njutning, ömsesidighet och lust öppnar upp för att prata om sex på ett tryggt och respektfullt sätt. 

Ämnesövergripande övning

Övning för följande skolämnen: Svenska, Biologi

Se den norska filmen ”Ligg med mig” och låt varje eleven förbereda en diskussionsfråga som sedan tas upp i smågrupper. Låt sedan eleverna fundera och skriva en text kring varför de tror att Almas öppenhet kring sex och kåthet väcker så starka känslor hos omgivningen.
Material: Filmen ”Ligg med mig”, projektor, dator, papper, penna

Om filmen

Längd: 
10 min
Produktion: 
Belleville Film
Speaker: 
Agnes Forstenberg och Martin Skogehall
Medverkande: 
Olle Waller och Saga Alm Mårtensson

OBS! Filmen får ej användas i undervisning - enbart för påseende! Köp ett filmpaket med högupplösta filmer

Min kropp och jag

I filmen Min kropp och jag belyser vi kroppen i relation till skönhetsideal, normen om funktionsfullkomlighet och föreställningar om manligt och kvinnligt. Temat behandlar även könsroller och ideal inom idrotten och dilemman som uppstår när normen utmanas eller bryts.

Funktionsnedsättningar, synliga och osynliga, glöms ofta bort i undervisningen och osynliggörs i populärkultur såväl som i läromedel. Som lärare är det viktigt att se hela människan, ingen person är sin funktionsnedsättning utan personen har en funktionsnedsättning. Inte heller är funktionsnedsättningen något en ska behöva definiera sig själv genom. 

Ämnesövergripande övning

Övning för följande skolämnen: Bild, Historia, Svenska, Samhällskunskap, Biologi, Religionskunskap, Idrott och hälsa

"Jag och min kropp” kan fungera som ett startskott för att börja arbeta med området hälsa i bred bemärkelse. Motion och kost är viktiga delar av hälsan men här ges också möjligheten att diskutera relationer, jämställdhet, säkrare sex, kroppsideal, könsroller och funktionsnedsättning. 

Låt klassen starta en hälsoblogg. Ge eleverna i uppdrag att skriva texter och spela in sig själva där de talar om olika delar av den fysiska, psykiska och sociala hälsan. Nedan finner du exempel på ämnen som rör den fysiska, psykiska och sociala hälsan i olika ämnen. Eleverna väljer själva vinkel eller diskuterar fram detta i grupper.

 • Biologi 7-9: Alkohol, droger och sex, könssjukdomar och säkrare sexpraktiker, sociala relationer.
 • Samhälle 7-9: Jämställdhet och jämlikhet, hur ungdomar påverkas av heteronormen, skönhetsideal, sexism och sexuella trakasserier i skolan
 • Historia 7-9: Hur synen på hälsa har förändrats, hur möjligheten till sexuell hälsa och preventivmedel förbättrats under 1900- talet, hur synen på homo- och bisexuella och möjligheten att leva öppet förändrats under 1900- talet.
 • Religion 7-9: Stereotyper och könsroller, hur hälsan påverkas av att exkluderas på grund av en transidentitet eller sexuell läggning, Hur sex och lust formar identiteten och påverkar hälsan, sexism och sexuella trakasserier i skolan
 • Bild 7–9: Vilka ideal förmedlas i bilder och hur påverkar det ungdomars självbild
 • Idrott 7-9: Motions positiva inverkan på hälsan, kroppsideal, stereotypt manligt och kvinnligt motionerande eller idrottsutövande, funktionsnormer
 • Svenska 7-9: Muntlig och skriftlig kommunikation
  Material: Dator, http://sv.wordpress.org/ är en av många gratis bloggportaler, (Vid videoinspelnnig kamera/mobiltelefon för inspelning, gratisprogrammet Movie Maker för PC och Imovie för mac. Gratis musik http://freemusicarchive.org/, http://www.freesound.org/)

Om filmen

Längd: 
10,5 min
Produktion: 
Belleville Film
Speaker: 
Agnes Forstenberg och Edvin Bredefeldt
Medverkande: 
Anja Hirdman, Håkan Larsson och Olle Waller

OBS! Filmen får ej användas i undervisning - enbart för påseende! Köp ett filmpaket med högupplösta filmer

Kärlek och relationer

I Kärlek och relationer diskuteras olika typer av relationer och hur normer och förväntningar påverkar synen på kärleksrelationer. Filmen presenterar olika relationsbildningar på ett likvärdigt sätt och vill bredda synen på kärlek och relationer och tar även upp vänskapsrelationer och kk-relationer.

När det i skolan talas om relationer är det viktigt att skapa ett inkluderande klimat där heteronormen utmanas och du som lärare bör därför påpeka att kärleken kan vara samkönad eller olikkönad, öppen eller monogam. 

Ämnesövergripande övning

Övning för följande skolämnen: Svenska, Biologi

Ge eleverna i uppdrag att se en film som innehåller en kärleks- och/eller vänskapsrelation, exempelvis Brokeback Mountain, Boy´s dont´t cry eller Hipp Hipp Hora. Eleverna diskuterar sedan de olika relationerna i filmen i smågrupper. Övningen avslutas med att varje elev själv skriver hur hen tycker att filmen skulle ha slutat eller ett slut som personen själv tycker verkar rimligt med fokus på hur relationerna utvecklats under filmen.
Material: Projektor, dator, film

Om filmen

Längd: 
10 min
Produktion: 
Belleville Film
Speaker: 
Agnes Forstenberg och Edvin Bredefeldt
Medverkande: 
Olle Waller och Saga Alm Mårtensson

OBS! Filmen får ej användas i undervisning - enbart för påseende! Köp ett filmpaket med högupplösta filmer

Kärlek i plural

Kärlek i plural vidgar synen på kärleksrelationer och visar på olika relationsbildningar. Berättelsen problematiserar exklusivitet och tvåsamhet genom att resonera kring bland annat osäkerhet och svartsjuka. Filmen kan väcka tankar kring relationsnormer, kärlek och förväntningar på partners. 

Ämnesövergripande övning

Övning för följande skolämnen: Svenska, Biologi

Kärlek är ett ord som rymmer många föreställningar och tankar. Kärlek är också ett ämne som många väljer att skriva dikter om. Låt eleverna välja ut en dikt och diskutera den i smågrupper, som alternativ kan även grupperna spela in ett podcastprogram där de läser och tolkar dikter.
Material för Podcast: Dator, diktsamlingar, USB-mic, För PC gratisprogrammet Audacity som går att klippa i. För Mac finns Garageband där en också kan redigera.

Om filmen

Längd: 
4 min
Produktion: 
Anna Sivertsson och Matilda Henningsson
Speaker: 
Tessan Nordemar

OBS! Filmen får ej användas i undervisning - enbart för påseende! Köp ett filmpaket med högupplösta filmer

Jag ÄR inte min synskada

I filmen Jag ÄR inte min synskada berättar en kille på 26 år om att få självförtroende och hitta modet att våga träffa någon. Berättelsen tar upp föreställningar kring personer med funktionsnedsättning, men också om hur ens egna fördomar kan se ut och komma till uttryck. Filmen kan också väcka tankar kring betydelsen av bekräftelse och närhet. 

Ämnesövergripande övning

Övning för följande skolämnen: Svenska, Samhällskunskap, Biologi

Ge eleverna i uppdrag att skriva en artikel på temat ”ungdomar, sexualitet och mångfald”. Vilka olika normer och samhällsstrukturer är det som formar ungdomars syn på sex? Är det nyheter, skolan och läroböcker som formar vår syn på omvärlden? Eller är det Hollywoodfilmer, skönhetsideal, porren och modeindustrin som påverkar tonåringar mest? Låt ungdomarna först diskutera i mindre grupper och hitta sin vinkel.

Om filmen

Längd: 
4 min
Produktion: 
Anna Sivertsson och Matilda Henningsson
Speaker: 
Andy
Medverkande: 
Johan Kangas och Jenny Jernström

OBS! Filmen får ej användas i undervisning - enbart för påseende! Köp ett filmpaket med högupplösta filmer

Ingen är ju perfekt

Ingen är ju perfekt är en berättelse som kretsar kring skönhetsideal och könsstereotyper. 19-åriga Anton berättar om sina killkompisars syn på hur den perfekta tjejen ska se ut och den jargong om skönhetsideal som han upplevt i omklädningsrummet efter hockeyträningen. Anton berättar också vad som händer när han vill bryta mot modetrender och skönhetsideal. Berättelsen kan väcka tankar om normer som finns kring manlighet och skönhetsideal och hur det påverkar hur vi talar om och ser på varandra.

Ämnesövergripande övning

Övning för följande skolämnen: Svenska, Idrott och hälsa

Ge eleverna i uppgift att skriva en argumenterande text på temat ”utseende, motion och kroppsideal”. Låt eleverna diskutera ingång till ämnet i smågrupper. När texterna är klara kan eleverna framföra dem i mindre grupper eller i helklass. 
Material: Penna och papper

Om filmen

Längd: 
3,5 min
Produktion: 
Anna Sivertsson och Matilda Henningsson
Speaker: 
Anton
Medverkande: 
Zebastian Westin

OBS! Filmen får ej användas i undervisning - enbart för påseende! Köp ett filmpaket med högupplösta filmer

Får man bli kär i vem fan som helst?

I Får man bli kär i vem fan som helst? berättar Anna om tonårsförälskelse, ovilja att definiera sin sexuella läggning och heteronormativitet bland kompisar. Berättelsen kan väcka tankar kring bland annat kategoriseringen av kön, kärlek och sexualitet. 

Ämnesövergripande övning

Övning för följande skolämnen: Svenska, Samhällskunskap, Biologi

Låt eleverna välja en bok som handlar om kärlek och relationer, förslagsvis Sara Kadefors Sandor Slash Ida, Den allvarsamma leken av Hjalmar Söderberg eller Emma Hambergs Linas kvällsbok. Diskutera sedan i samtal eller i skrift kring hur bokens huvudpersoners sexuella läggning, könsuttryck, kön, funktionsförmåga och socioekonomiska bakgrund påverkar deras självbild och levnadsvillkor. Är huvudpersonernas kärlek/sexualitet innanför eller utanför samhällsnormerna och vilken betydelse har det? Hade historien varit annorlunda om huvudpersonen hade haft ett annat kön, könsuttryck eller sexuell läggning?
Material: Bok, papper, penna

Om filmen

Längd: 
3,5 min
Produktion: 
Anna Sivertsson och Matilda Henningsson
Speaker: 
Anna Vinsell
Medverkande: 
Madelene Larsson och Kevin Magnusson Björk