Slöjd

för Högstadiet

I kursplanen för Slöjd 7-9 ges det möjlighet att arbeta med betydelsen av att bli självständig genom att exempelvis kunna sy dit en knapp men även hur mode har speglats i samhället. Detta öppnar upp för att diskutera föreställningar om kön och samhällsförändringar. 

Till Slöjd 7-9 finns två övningsuppgifter där eleverna får möjlighet att lära sig mer, undersöka och analysera frågor som rör sexualitet, identitet i förhållande till ämnet Slöjd. Båda övningarna följer kursplanens mål.

Sugen på att lära dig mer om normkritik? Kolla in normkritisk skola eller boka utbildning för fördjupande diskussioner.

Kursplan

Centralt innehåll:
Slöjdens estetiska och kulturella uttrycksformer
"Mode och trender, vad dessa uttryck signalerar och hur de påverkar individen."

"Slöjd och hantverk i Sverige och andra länder som uttryck för etnisk och kulturell identitet."

Slöjden i samhället
"Design, konsthantverk, hemslöjd och andra slöjdformer i det offentliga rummet."

Syfte
"Genom undervisningen ska eleverna ges förutsättningar att utveckla kunskaper om färg, form, funktion och konstruktion och om hur dessa kunskaper kan kombineras med medvetna val av material och teknik. Vidare ska undervisningen bidra till att elev­erna utvecklar förtrogenhet med begrepp som beskriver arbetsprocesser, redskap och slöjdföremåls estetiska uttryck. Eleverna ska även ges möjlighet att utveckla kunskaper om arbetsmiljö och säkerhetsfrågor och om hur man väljer och hanterar material för att främja en hållbar utveckling."

Övning 1

Ge eleverna i uppdrag att göra en tidslinje och skriv förklarande texter kring hur olika mode har speglat samhället, samhällsförändringar, människors klass och identitet genom historien. Eleverna kan antingen göra en mindre tidslinje själva eller så kan klassen tillsammans göra en större och mer ingående tidslinje där eleverna ansvarar för olika tidsepoker eller stilar.
Material: Dator, papper, penna, färgpennor  

Övning 2

Att vara lite händig och kunna olika saker kan hjälpa en människa att bli mer självständig och mindre beroende av andra. Dela in eleverna i smågrupper och be dem diskutera följande frågor:

  • Varför är det bra att kunna fixa småsaker själv, exempelvis hänga upp tavlor eller laga kläder?
  • Vad kan vara dåligt med att vara beroende av att någon hjälper en?
  • Vad tycker du en kan börja med att göra om en vill bli mer händig?

Avsluta genom en sammanfattning kring av grupperna talat om.