Moderna språk

för Högstadiet

I kursplanen för Moderna språk 7-9 ges det möjlighet att arbeta med människors livsvillkor, vardagliga situationer och känslor. Detta öppnar bland annat upp för reflektion och samtal om exempelvis hbtq-personers rättigheter, situationen för hiv-positiva eller kärlek och flirt. 

Till Moderna språk 7-9 finns två övningsuppgifter där eleverna får möjlighet att lära sig om ords och kommunikationens värdeladdning samt hur lagar och rättigheter kring sexualitet och identitet ser ut. Båda övningarna följer kursplanens mål.

Sugen på att lära dig mer om normkritik? Kolla in normkritisk skola eller boka utbildning för fördjupande diskussioner.

Kursplan

Centralt innehåll: Kommunikationens innehåll
"Intressen, vardagliga situationer, personer och platser." 

"Åsikter och känslor." 

"Vardagsliv och levnadssätt i olika sammanhang och områden där språket används."

Övning 1

Skriv ordet ”flirt” på tavlan och låt eleverna fritt associera till ordet i par eller i helklass. Ge sedan eleverna i uppdrag att rita seriestripps om en flirt som blir besvarad och hur en på ett vänligt med tydligt sätt visar att en inte är intresserad. Låt eleverna sedan läsa varandras serier och diskutera i mindre grupper kring olika sätt att visa intresse för någon.
Material: Whitebordpenna, penna, papper, färgpennor

Övning 2

Ge eleverna i uppdrag att undersöka lagstiftningen och hur levnadsvillkor för människor ser ut där språket är det eller är ett av de officiella språken. Ge sedan eleverna i uppgift att diskutera vad det betyder för ungdomar i dessa länder. Exempel på saker att undersöka;

  • Hur ser äktenskapslagstiftning ut? Vem får gifta sig med vem?
  • Hur ser tillgången till preventivmedel och säkra aborter ut?
  • Är sexualundervisning obligatorisk i skolan?
  • Hur ser föräldraförsäkringen ut?

Eleverna redovisar genom att spela in en podcast eller spelar upp ett rollspel där det finns en programledare och olika expertgäster bjuds in för att berätta om ovanstående frågor. Eleverna skriver manus tillsammans i mindre grupper.
Material för Podcast: Dator, USB-mic, För PC finns gratisprogrammet Audacity som går att klippa i. För Mac finns Garageband där en också kan redigera.