Matematik

för Högstadiet

I kursplanen för Matematik 7-9 ges det möjlighet att arbeta med statistik och sannolikhetslära med exempel kopplande till hiv, könssjukdomar, hatbrott, sexualbrott och kondomanvändning. 

Till Matematik 7-9 finns två övningsuppgifter där eleverna får möjlighet att lära sig mer, undersöka och analysera frågor som rör sexualitet, identitet och matematik. Vi ger även förslag på hur du i matematiken kan ingå i det ämnesövergripande arbetet. För att komma till den ämnsövergripandeövningen klicka på filmen som är listad nedan.  Samtliga övningar följer kursplanens mål.

Sugen på att lära dig mer om normkritik? Kolla in normkritisk skola eller boka utbildning för fördjupande diskussioner.

Kursplan

Centralt innehåll: Sannolikhet och statistik
"Tabeller, diagram och grafer samt hur de kan tolkas och användas för att beskriva resultat av egna och andras undersökningar, till exempel med hjälp av digitala verk­tyg. Hur lägesmått och spridningsmått kan användas för bedömning av resultat vid statistiska undersökningar."

"Bedömningar av risker och chanser utifrån statistiskt material."

Övning 1

I dagsläget arbetar kvinnor mer deltid och tar ut mer föräldraledighet än män. Ge eleverna i uppdrag att undersöka hur föräldraledighet och deltidsarbete påverkar en persons ekonomiska situation nu och i framtiden. Statistik finns på Försäkringskassans webbplats och på Statistiska centralbyråns webbplats.
Material: Dator, penna, papper

Övning 2

Den 1/12 varje år infaller World aids day, för att uppmärksamma människor som lever med hiv/aids och deras situation runt om i världen. Ge eleverna i uppdrag att läsa statistik över antal personer med hiv/aids i Sverige och i världen.
Material: Dator

OBS! Filmen får ej användas i undervisning - enbart för påseende! Köp ett filmpaket med högupplösta filmer

Sexuella rättigheter

Sexuella rättigheter belyser hur synen på kön, sex och jämställdhet har förändrats över tid och hur dagens sexuella rättigheter kommit till. Filmen ger ett historiskt perspektiv på de rättigheter vi har idag och belyser betydelsen av dem i vårt nutida samhälle. Filmen öppnar också upp för samtal och diskussion kring normer och makt, historiskt och idag.

Vi har sju diskrimineringsgrunder i Sverige för att skydda människor mot trakasserier. Det finns också lagar mot sexuella trakasserier och andra sexualbrott så som ofredande och våldtäkt. Men trots att vi har lagar som ska förhindra kränkningar, hatbrott och sexualbrott är dessa brott eller rädslan för dem, något som påverkar mångas vardag.

Ämnesövergripande övning

Övning för följande skolämnen: Bild, Historia, Matematik, Svenska, Samhällskunskap, Biologi

Ge klassen i uppdrag att skapa en tidning/blogg med tema sex- och samlevnads rättigheter genom att arbeta ämnesövergripande på olika lektioner med innehållet. Eleverna blir tillsammans en redaktion bestående av skribenter och fotografer. Eleverna kan välja att skriva olika typer av tidningstexter så som reportage, krönikor, insändare, intervjua en barnmorska på ungdomsmottagningen eller varför inte skriva bok och film- recensioner.
Material: Dator, http://sv.wordpress.org/ är en av många gratis bloggportaler

Tips på teman för tidningens olika artiklar:

  • Biologi: Rätten till information om säkrare sex, Rätten att själv få välja partner.
  • Biologi, Samhällskunskap, Historia: Förändring i syn på sexuell läggning. Normer kring sexualitet och sexuella rättigheter, kvinnans kropp och sexualitet nu och då. Klitoris genom historien och förändring i syn på preventivmedel och giftermål, kärlek och relationer.
  • Bild, Samhällskunskap: Mediegestaltning, könsroller och ideal i populärkultur och media
  • Matematik: Statistik över hatbrott, sexuella trakasserier i Sverige och världen.

Om filmen

Längd: 
11 min
Produktion: 
Belleville Film
Speaker: 
Agnes Forstenberg och Martin Skogehall
Medverkande: 
Hans Olsson och Lena Lennerhed