Hem och konsumentkunskap

för Högstadiet

I kursplanen för Hem och konsumentkunskap 7-9 ges det utrymme att reflektera och utveckla kunskap om jämställdhet samt arbetsfördelning i hemmet.

Till Hem och konsumentkunskap 7-9 finns det en faktafilm på tio minuter med expertintervjuer. Till filmen följer tre diskussionsfrågor och tre övningsuppgifter där eleverna får möjlighet att lära sig mer, undersöka och analysera. Filmen, diskussionsfrågorna och övningarna följer kursplanens mål.


Sugen på att lära dig mer om normkritik? Kolla in normkritisk skola eller boka utbildning för fördjupande diskussioner.

OBS! Filmen får ej användas i undervisning - enbart för påseende! Köp ett filmpaket med högupplösta filmer

Kärlek och relationer

I Kärlek och relationer diskuteras olika typer av relationer och hur normer och förväntningar påverkar synen på kärleksrelationer. Filmen presenterar olika relationsbildningar på ett likvärdigt sätt och vill bredda synen på kärlek och relationer och tar även upp vänskapsrelationer och kk-relationer.

När det i skolan talas om relationer är det viktigt att skapa ett inkluderande klimat där heteronormen utmanas och du som lärare bör därför påpeka att kärleken kan vara samkönad eller olikkönad, öppen eller monogam. 

Kursplan

Centralt innehåll, Miljö och livsstil 
"Arbetsfördelning i hemmet ur ett jämställdhetsperspektiv." 

Diskussionsfrågor

 • Vad tror du gör en vänskaps- eller kärleksrelation till en bra sådan?

 • Vad är ditt bästa tips på hur en kan få en rättvis arbetsfördelning mellan olika familjemedlemmar?

 • Vad finns det för fördelar och nackdelar med att bo själv, med kompisar eller med partner/partners?

Övningsuppgifter

 • Ge eleverna i uppdrag att gå in på SCB och undersök hur mycket tid män respektive kvinnor lägger på hemarbete. Låt eleverna diskutera varför det är skillnad och varför sker ingen snabbare förändring när vi vet om att det är orättvist fördelat i de flesta hemmen. Dela sedan in eleverna och låt dem göra nyhetsprogram eller rollspel där statistiken tas upp och ”experter” kommer till studien och ger sina bästa tips på hur hemarbetet kan fördelas mer jämlikt.
  Material för rollspel: Dator
  Material för tv-program: Dator, kamera/mobiltelefon för inspelning, gratisprogrammet Movie Maker för PC och Imovie för mac. Gratis musik http://freemusicarchive.org/, http://www.freesound.org/

 • Fler mammor än pappor är hemma och är föräldralediga och fler kvinnor än män jobbar deltid. Låt eleverna läsa statistik och diskutera de ekonomiska konsekvenserna i nuläget och i framtiden. Statistik finns att hämta på scb.se.
  Material: Dator • Dela in eleverna i par eller grupper och ge dem i uppgift att läsa och undersöka olika typer av våld, såsom våld i nära relationer och på vilka olika sätt våldet kan ta sig uttryck och vikten av att anmäla. Eleverna kan också bjuda in en ungdomsjour/tjejjour/kvinnojour eller liknande för att berätta mer om ämnet.
  Material: Dator, kurslitteratur

Om filmen

Längd: 
10 min
Produktion: 
Belleville Film
Speaker: 
Agnes Forstenberg och Edvin Bredefeldt
Medverkande: 
Olle Waller och Saga Alm Mårtensson