Geografi

för Högstadiet

I kursplanen för Geografi 7-9 finns det utrymme att diskutera ojämlika levnadsförhållanden samt olika aspekter av hållbar utveckling. Detta öppnar upp för att diskutera exempelvis sexuella rättigheter, mödradödlighet och tillgång på preventivmedel. 

Till Geografi 7-9 finns två dokumentära berättelser på tre till fem minuter där två personer med personlig ton talar om ett ämne kring sexualitet och identitet. Till varje film följer tre diskussionsfrågor och en övningsuppgift där eleverna får möjlighet att lära sig mer, undersöka och analysera. Samtliga filmer, diskussionsfrågor och övningar följer kursplanens mål.

Sugen på att lära dig mer om normkritik? Kolla in normkritisk skola eller boka utbildning för fördjupande diskussioner.

OBS! Filmen får ej användas i undervisning - enbart för påseende! Köp ett filmpaket med högupplösta filmer

Tusen tankar om min abort

Tusen tankar om min abort är en berättelse om en oönskad graviditet som avslutas genom en abort. Tjejen i filmen berättar öppet kring sina känslor och hennes upplevelse av mötet med vården. Berättelsen väcker tankar kring vikten av stöd, samtal och rätt bemötande.

Kursplan

Syfte
"Värdera lösningar på olika miljö- och utvecklingsfrågor utifrån överväganden kring etik och hållbar utveckling." 

Diskussionsfrågor

 • Vad tänker du efter att ha sett kortfilmsberättelsen?

 • Hur tror du fri abort och preventivmedel påverkar möjligheten till ett jämställt och socialt hållbart samhälle?

 • Vilka rättigheter/lagar/möjligheter tror du är mest betydelsefulla när det gäller att skapa ett jämlikt och socialt hållbart samhälle?

Övningsuppgifter

 • Dela in klassen i mindre grupper och tilldela grupperna olika länder att arbeta med. Låt eleverna undersöka vilka konsekvenser bristfällig mödravård, begränsad tillgång på preventivmedel samt osäkra aborter har på ett samhälle och möjligheten till ett jämställt samhälle där både män och kvinnor kan bestämma över sin framtid. Be även grupperna diskutera strategier för hur dessa förhållanden ska kunna förändras till det bättre. Grupperna presenterar genom att skriva ett mindre arbete och med muntlig presentation.
  Material: Dator, papper, penna

Om filmen

Längd: 
4 min
Produktion: 
Grrl Tech Förening
Speaker: 
Emma Carlsson

OBS! Filmen får ej användas i undervisning - enbart för påseende! Köp ett filmpaket med högupplösta filmer

Säkrare sex

Filmen "Säkrare sex" visar hur olika sexuella handlingar har högre eller lägre risk för överföring av smitta. Filmen belyser normer och attityder som gör det svårare att prata om säkrare sexpraktiker och att ta ansvar för att skydda sig vid sexuella kontakter. Filmen syftar till att öka både kunskap och självkänsla för att bejaka sexualiteten på ett ansvarsfullt sätt.

En meningsfull undervisning kring säkrare sex, preventivmedel och sexuell hälsa måste vila på två jämlika byggstenar. Dels behöver vi faktakunskap om hur risker kan undvikas, men lika viktigt är det att på ett avslappnat sätt kunna prata om tankar, attityder och beteenden kring säkrare sex. 

Ämnesövergripande övning

Övning för följande skolämnen: Samhällskunskap, Biologi, Religionskunskap, Geografi

Säkrare sex är ett lämpligt område att arbeta ämnesövergripande med och bredda perspektiven och blicka ut i världen. Att få tillgång till preventivmedel och kunskap om sex är mycket viktigt, ibland till och med livsavgörande. Hundtusentals kvinnor dör varje år i världen till följd av att de blivit gravida och många människor världen över får hiv och andra sexuellt överförbara sjukdomar. Låt eleverna göra en utställning om säkrare sex ur ett globalt perspektiv. Nedan föreslås tre olika inriktningar, välj en eller jobba med alla.

1. Den 1/12 är det World Aids Day, gör en faktautställning kring hiv och aids, berätta hur hiv överförs, vad som händer med kroppen, hur bromsmedicin fungerar, vilka delar av världen bromsmedicinen finns och hur personer med hiv bemöts i samhället och hur vi tillsammans kan göra det bättre.

2. Låt eleverna fördjupa sig i hur tillgången till sexualupplysning, preventivmedel och säkra aborter ser ut i olika världsdelar. Skriv gärna ut kartor och gör kollage med förklarande texter.

3. Ge eleverna i uppgift att undersöka hur religioner med dess olika inriktningar ställer sig till användandet av preventivmedel och aborter. Vad säger de heliga skrifterna? Har religionens budskap anpassats till plats och tid när det gäller sexualitet och preventivmedel? Hur ser det ut i praktiken?
Material: Dator, stora papper, färgpennor, möjlighet till utskrift

Om filmen

Längd: 
10 min
Produktion: 
Belleville Film
Speaker: 
Agnes Forstenberg och Edvin Bredefeldt
Medverkande: 
Olle Waller och Saga Alm Mårtensson

OBS! Filmen får ej användas i undervisning - enbart för påseende! Köp ett filmpaket med högupplösta filmer

Min första kärlek

Min första kärlek handlar om förälskelse, flirt och de första trevande stegen i ett förhållande. Berättelsen som utspelar sig i Bagdad visar också vilka olika utgångslägen ungdomar världen över har när det gäller att dejta, träffas och lära känna varandra. Filmen kan väcka tankar kring ungdomars identitetsskapande i relation till samhället och kultur. 

Kursplan

Centralt innehåll, Livsmiljöer
"Hur jordens befolkning är fördelad över jordklotet samt orsaker till och konsekven­ser av den ojämna befolkningsfördelningen. Migration och urbanisering och orsaker till och konsekvenser av detta."

Diskussionsfrågor

 • Vad tänker du efter att ha sett kortfilmsberättelsen?

 • Hur tror du det påverkar ungdomar att inte kunna snacka med varandra öppet?

 • Många människor flyttar till nya länder eller bosätter sig på andra ställen än var de är födda. Hur tror du internet och möjligheten att ta kontakt online har förändrat ungdomars vardagsliv?

Övningsuppgifter

 • Dela in eleverna i par eller mindre grupper och låt dem göra en rättighetskarta. Eleverna kan exempelvis undersöka något av följande områden:

  • Tillgång till bromsmedicin mot hiv
  • Obligatorisk sex- och samlevnadsundervisning
  • Fritt få välja partner och bilda familj med vem en vill
  • Tillgång till preventivmedel och säkra legala aborter

  Skriv sedan ut kartor och låt respektive grupp markera och göra förklarande textrutor kring sitt arbetsområde och land. Grupperna presenterar sin ”rättighetskarta” för varandra och diskutera hur ojämlika levnadsvillkoren för människor kan minimeras.
  Material: Kartor, färgpennor, pennor

Om filmen

Längd: 
3,5 min
Produktion: 
Haider
Speaker: 
Haider