Fysik

för Högstadiet

I Fysik 7-9 kan du arbeta med att diskutera hur fysikens upptäckter har påverkat människors levnadsvillkor samt samhällsfrågor rörande fysiken.

Till Fysik 7-9 finns två övningsuppgifter där eleverna får möjlighet att lära sig mer, undersöka och analysera frågor som rör kön, identitet och fysik.

Sugen på att lära dig mer om normkritik? Kolla in normkritisk skola eller boka utbildning för fördjupande diskussioner.

Kursplan

Ur ”Skolans värdegrund och uppdrag”

En likvärdig utbildning
"Skolan har ett ansvar för att motverka traditionella könsmöns­ter. Den ska därför ge utrymme för eleverna att pröva och utveckla sin förmåga och sina intressen oberoende av könstillhörighet."

Ur skolans uppdrag
"I all undervisning är det angeläget att anlägga vissa övergripande perspektiv. Genom ett historiskt perspektiv kan eleverna utveckla en förståelse för samtiden och en bered­skap inför framtiden samt utveckla sin förmåga till dynamiskt tänkande."

Övning 1

Dela in klassen i mindre grupper och ge dem i uppdrag att göra ett nyhetsprogram om Marie Curie, Lise Meitner och Ida Noddack genom en podcast eller ett rollspel. Eleverna gör research och skriver manus tillsammans. Frågor som ska besvaras i podcasten är följande;

  • Vilka var kvinnorna?
  • Vilka var deras upptäckter och vad det betytt för fysiken?
  • Hur var det att vara kvinna och forskare under början av 1900-talet?
  • Hur ser könsfördelningen ut idag inom fysiken?

Material för Podcast: Dator, USB-mic, För PC finns gratisprogrammet Audacity som går att klippa i. För Mac finns Garageband där en också kan redigera.Material för rollspel: Papper, penna, dator alt. kurslitteratur 

Övning 2

Den 10/12 varje år delas Nobelpriset i bland annat fysik ut i Stockholm. Dela in klassen i smågrupper och låt dem granska Nobelpriset i fysik genom variabeln kön. Hur ser könsfördelningen ut och vad kan detta bero på? Hur kan könsfördelningen utjämnas? Avsluta uppgiften genom att sammanfatta av vad grupperna kommit fram till.

Material: Dator