Engelska

för Högstadiet

I Engelska 7-9 ska eleverna få möjlighet att diskutera frågor kring levnadsvillkor, traditioner, sociala relationer, känslor och framtidsplaner. Dessa har alla på olika sätt har koppling till sexualitet och identitet. 

Till Engelska 7-9 finns två dokumentära berättelser på tre till fem minuter där två personer med personlig ton talar om ett ämne kring sexualitet och identitet. Till varje film följer tre diskussionsfrågor och en övningsuppgift där eleverna får möjlighet att lära sig mer, undersöka och analysera. Samtliga filmer, diskussionsfrågor och övningar följer kursplanens mål.

Sugen på att lära dig mer om normkritik? Kolla in normkritisk skola eller boka utbildning för fördjupande diskussioner.

OBS! Filmen får ej användas i undervisning - enbart för påseende! Köp ett filmpaket med högupplösta filmer

Mina två mammor

Mina två mammor är en berättelse som tar upp frågor som att växa upp i en regnbågsfamilj, att prata om sex med sina föräldrar och olika sätt att se på sex beroende på land och kultur. Berättelsen kan väcka tankar kring självbestämmande och frigörelse från sina föräldrar samt betydelsen av ärlig och öppen kommunikation inom familjen. 

Kursplan

Centralt innehåll, Kommunikationens innehåll
"Intressen, vardagliga situationer, aktiviteter, händelseförlopp samt relationer och etiska frågor.  Åsikter, erfarenheter, känslor och framtidsplaner. Levnadsvillkor, traditioner, sociala relationer och kulturella företeelser i olika sammanhang och områden där engelska används." 

Diskussionsfrågor

 • Vad tänker du efter att ha sett kortfilmsberättelsen?

 • Tjejen i filmen tycker att Sverige är ett öppet land, håller du med eller tycker du annorlunda?

 • Vad tycker du tjejen skulle ha gjort, inte haft sex med sin pojkvän hemma hos sina mammor eller haft det i alla fall?

Övningsuppgifter

 • Ge eleverna i uppgift att göra en tidslinje och sätt ut viktiga årtal för homo- och bisexuellas rättigheter i ett land där engelska är det eller ett av de officiella språken. Låt sedan eleverna presentera för varandra på engelska.
  Material: Kurslitteratur, dator, papper, penna, färgpennor

Ämnesövergripande övning

Övning för följande skolämnen: Samhällskunskap, Engelska

Låt eleverna undersöka hur människors levnadsvillkor liknar eller skiljer sig åt gällande sexuella rättigheter ut i olika samhällen, i Sverige och länder där engelska är det eller ett av de officiella språken. Exempel på frågor att arbeta med kan vara:

 • Hur ser situationen ut för kvinnor i Indien? Skiljer det sig mycket beroende på samhällsgrupp och region?
 • Har hbtq- personer samma rättigheter som heterosexuella i alla länder?
 • Hur ser situationen ut för transpersoner ut i Sydafrika? Skiljer det sig mycket beroende på samhällsgrupp?
 • Har alla länder obligatorisk sexualundervisning?
 • Är det lätt och att få tag på preventivmedel?
 • Hur ser möjligheten till abort ut på Irland?
 • Vilket var världens första land att öppna upp för samkönade par att gifta sig?
 • Vilka länder har ett tredje kön vid registrering och för pass?

Presentera genom att hålla en kort presentation inför klassen eller mindre grupper.
Material: Dator, kurslitteratur, papper, penna

Om filmen

Längd: 
5,5 min
Produktion: 
Anna Sivertsson och Matilda Henningsson
Speaker: 
Cailin Lang
Medverkande: 
Emelia Hansson, Carin Bräck och Katarina Blom

OBS! Filmen får ej användas i undervisning - enbart för påseende! Köp ett filmpaket med högupplösta filmer

Jag skäms inte över att ha HIV

I Jag skäms inte över att ha hiv berättar Åsa hur hon själv och omgivningen reagerade på hennes hiv-status och hur det är att leva som hiv-positiv i Sverige idag. Berättelsen kan väcka tankar kring stigma, fördomar och okunskap.   

 

Kursplan

Centralt innehåll, Kommunikationens innehåll
"Intressen, vardagliga situationer, aktiviteter, händelseförlopp samt relationer och etiska frågor.
Åsikter, erfarenheter, känslor och framtidsplaner. Levnadsvillkor, traditioner, sociala relationer och kulturella företeelser i olika sammanhang och områden där engelska används." 

Diskussionsfrågor

 • Vad tänker du efter att ha sett kortfilmsberättelsen?

 • I många länder som har engelska som officiellt språk är hiv och aids vanligt. Hur tror du det är att leva i ett samhälle där många personer har hiv/aids?

 • Hur tror du det påverkar människor att leva med en hemlighet som Åsas?

Övningsuppgifter

 • Sydafrika är ett land som är hårt drabbat av hiv-epidemin. Låt eleverna undersöka hur levnadsvillkoren ser ut för personer med hiv i Sydafrika. Ge dem i uppgift att läsa på för att sedan göra ett ”intervjureportage” på engelska med en fiktiv person som lever med hiv i Sydafrika. Belys gärna skillnaderna kring fattigas och rikas situation med hiv eller jämför levnadsvillkoren för hiv-positiva i Sydafrika och Sverige.
  Material: Dator, penna, papper

Om filmen

Längd: 
6 min
Produktion: 
Anna Sivertsson och Matilda Henningsson
Speaker: 
Åsa