Bild

för Högstadiet

Kursplanen för Bild 7-9 ger utrymme att diskutera frågor kring identitet, sexualitet, etnicitet och maktrelationer genom bildanalys. Samt att behandla rättigheter, skyldigheter och etik i bildframställning, vilket öppnar för att analysera populärkultur och reklam. 

Till ämnet Bild finns två faktafilmer på tio minuter med expertintervjuer samt två dokumentära berättelser på tre till fem minuter där olika människor med personlig ton talar om ett ämne kring sexualitet och identitet. Till varje film följer tre diskussionsfrågor och två till tre övningsuppgifter där eleverna får möjlighet att lära sig mer, undersöka och analysera. Samtliga filmer, diskussionsfrågor och övningar följer kursplanens mål. 

Sugen på att lära dig mer om normkritik? Kolla in normkritisk skola eller boka utbildning för fördjupande diskussioner.

OBS! Filmen får ej användas i undervisning - enbart för påseende! Köp ett filmpaket med högupplösta filmer

Tema porr

”Tema – Porr” är till för att ge ungdomar verktyg att samtala och analysera porrens positiva och negativa sidor på ett nyanserat sätt. Pornografiska bilder, filmer och texter finns bara ett par musklick bort och därmed är porren mycket lättillgänglig. Denna film med tillhörande uppgifter utgår dock inte ifrån att alla elever har sett porr.

Kom ihåg att påminna eleverna om att inte bli privata och inte samtala om huruvida de själva konsumerar porr eller inte. Det viktiga är att diskutera fenomenet porr och inte enskilda personers sexuella preferenser eller erfarenheter. Det är också viktigt att komma ihåg att porr inte är något homogent och likriktat. Porr och pornografi är ett samlingsbegrepp som omfattar bilder, filmer, serier och litteratur i en mångfald av olika genrer som endast har gemensamt att materialet är till för att skapa sexuell upphetsning. Så tänk på att det eleverna menar med porr kan skilja sig väldigt mycket åt. 

Kursplan

Centralt innehåll: bildframställning 

"Rättigheter och skyldigheter, etik och värderingar när det gäller bruk av bilder samt yttrandefrihet och integritet i medier och övriga sammanhang." 

Centralt innehåll: bildanalys

"Bilder som behandlar frågor om identitet, sexualitet, etnicitet och maktrelationer och hur dessa perspektiv kan utformas och framställas." 

Diskussionsfrågor

 • Tror ni ungdomar påverkas av könsroller och skönhetsideal som förmedlas genom porr? Varför eller varför inte? I så fall, på vilket sätt?

 • Är det viktigt att porr visar en jämställd bild av kvinnor och män? Är det viktigare än att actionfilmer visar en jämställd bild av kvinnor och män?

 • Porren är tillgänglig för alla genom främst internet, vad kan vara bra och mindre bra med det?

Övningsuppgifter

 • Gå in på reklamombudsmannen, RO, http://reklamombudsmannen.org/ och kolla vilken reklam som blivit fälld för att vara sexistisk reklam. Varför tror du att företag försöker att framställa sina produkter som sexiga?
  Material: Dator

 • Att lägga ut bilder på internet på sig själv och andra är en del av mångas vardag. Ge eleverna i uppdrag och undersöka vad som är lagligt att ladda upp på någon annan och hur en ska tänka innan en laddar upp bilder på sig själv. Låt sedan eleverna diskutera om allt som är lagligt är okej att göra.
  Material: Dator, alt. Utskrift av lagar

Om filmen

Längd: 
10 min
Produktion: 
Belleville Film
Speaker: 
Agnes Forstenberg och Edvin Bredefeldt
Medverkande: 
Olle Waller, Saga Alm Mårtensson och Elli Mokus

OBS! Filmen får ej användas i undervisning - enbart för påseende! Köp ett filmpaket med högupplösta filmer

Sexuella rättigheter

Sexuella rättigheter belyser hur synen på kön, sex och jämställdhet har förändrats över tid och hur dagens sexuella rättigheter kommit till. Filmen ger ett historiskt perspektiv på de rättigheter vi har idag och belyser betydelsen av dem i vårt nutida samhälle. Filmen öppnar också upp för samtal och diskussion kring normer och makt, historiskt och idag.

Vi har sju diskrimineringsgrunder i Sverige för att skydda människor mot trakasserier. Det finns också lagar mot sexuella trakasserier och andra sexualbrott så som ofredande och våldtäkt. Men trots att vi har lagar som ska förhindra kränkningar, hatbrott och sexualbrott är dessa brott eller rädslan för dem, något som påverkar mångas vardag.

Ämnesövergripande övning

Övning för följande skolämnen: Bild, Historia, Matematik, Svenska, Samhällskunskap, Biologi

Ge klassen i uppdrag att skapa en tidning/blogg med tema sex- och samlevnads rättigheter genom att arbeta ämnesövergripande på olika lektioner med innehållet. Eleverna blir tillsammans en redaktion bestående av skribenter och fotografer. Eleverna kan välja att skriva olika typer av tidningstexter så som reportage, krönikor, insändare, intervjua en barnmorska på ungdomsmottagningen eller varför inte skriva bok och film- recensioner.
Material: Dator, http://sv.wordpress.org/ är en av många gratis bloggportaler

Tips på teman för tidningens olika artiklar:

 • Biologi: Rätten till information om säkrare sex, Rätten att själv få välja partner.
 • Biologi, Samhällskunskap, Historia: Förändring i syn på sexuell läggning. Normer kring sexualitet och sexuella rättigheter, kvinnans kropp och sexualitet nu och då. Klitoris genom historien och förändring i syn på preventivmedel och giftermål, kärlek och relationer.
 • Bild, Samhällskunskap: Mediegestaltning, könsroller och ideal i populärkultur och media
 • Matematik: Statistik över hatbrott, sexuella trakasserier i Sverige och världen.

Om filmen

Längd: 
11 min
Produktion: 
Belleville Film
Speaker: 
Agnes Forstenberg och Martin Skogehall
Medverkande: 
Hans Olsson och Lena Lennerhed

OBS! Filmen får ej användas i undervisning - enbart för påseende! Köp ett filmpaket med högupplösta filmer

Min kropp och jag

I filmen Min kropp och jag belyser vi kroppen i relation till skönhetsideal, normen om funktionsfullkomlighet och föreställningar om manligt och kvinnligt. Temat behandlar även könsroller och ideal inom idrotten och dilemman som uppstår när normen utmanas eller bryts.

Funktionsnedsättningar, synliga och osynliga, glöms ofta bort i undervisningen och osynliggörs i populärkultur såväl som i läromedel. Som lärare är det viktigt att se hela människan, ingen person är sin funktionsnedsättning utan personen har en funktionsnedsättning. Inte heller är funktionsnedsättningen något en ska behöva definiera sig själv genom. 

Kursplan

Centralt innehåll, Bildanalys
"Bilder som behandlar frågor om identitet, sexualitet, etnicitet och maktrelationer och hur dessa perspektiv kan utformas och framställas." 

Diskussionsfrågor

 • Hur ser du på dagens kropps- och skönhetsideal?

 • Tror du att ungdomar påverkas av skönhetsideal som förmedlas genom bilder, film och tv-program? Varför eller varför inte? I så fall, på vilket sätt? 

 • Hur tror du framtidens kropps- och skönhetsideal ser ut?

Övningsuppgifter

 • Låt eleverna titta på målningar/bilder av kroppar från olika tidsepoker, århundraden och decennium. Ge dem i uppgift att söka fakta och i grupp göra ett kollage eller skriva manus och spela in en kortfilm kring skönhetsideal i konsten genom historien, alternativt skriva ett arbete på samma tema.
  Material för kollage: Papper, penna, färg, kritor 
  Material för film: Dator, böcker, kamera/mobiltelefon för inspelning, gratisprogrammet Movie Maker för PC och Imovie för mac. Gratis musik http://freemusicarchive.org/, http://www.freesound.org/

 • Ge eleverna i uppdrag att välja tio olika reklamannonser/modellposer/reklamfilmer med män och kvinnor att granska och diskutera i smågrupper. Eleverna kan använda nedanstående frågor eller komplettera med egna.

  • Är det någon skillnad på vilka poser kvinnor och män har?
  • Hur många av modellerna i annonserna ser västerländska ut och hur många modeller ser utomeuropeiska ut?
  • Vad betyder det för bilden om personen är filmade/fotat över- eller underifrån?
  • Är det någon skillnad på kvinnor och män i deras ansiktsuttryck och minspel?
  • Är det någon skillnad på hur mycket eller lite kläder kvinnor och män har?
  • Vad är det för bild av sexighet och sexualitet som förmedlas i bilderna?
  • Skillnader på manliga modeller och kvinnliga modeller?
  • Hur ofta ser ni modeller som har en funktionsnedsättning?
  • Kan du göra några andra observationer?
   Material: Veckotidningar, dagstidningar, reklam från internet

Ämnesövergripande övning

Övning för följande skolämnen: Bild, Historia, Svenska, Samhällskunskap, Biologi, Religionskunskap, Idrott och hälsa

"Jag och min kropp” kan fungera som ett startskott för att börja arbeta med området hälsa i bred bemärkelse. Motion och kost är viktiga delar av hälsan men här ges också möjligheten att diskutera relationer, jämställdhet, säkrare sex, kroppsideal, könsroller och funktionsnedsättning. 

Låt klassen starta en hälsoblogg. Ge eleverna i uppdrag att skriva texter och spela in sig själva där de talar om olika delar av den fysiska, psykiska och sociala hälsan. Nedan finner du exempel på ämnen som rör den fysiska, psykiska och sociala hälsan i olika ämnen. Eleverna väljer själva vinkel eller diskuterar fram detta i grupper.

 • Biologi 7-9: Alkohol, droger och sex, könssjukdomar och säkrare sexpraktiker, sociala relationer.
 • Samhälle 7-9: Jämställdhet och jämlikhet, hur ungdomar påverkas av heteronormen, skönhetsideal, sexism och sexuella trakasserier i skolan
 • Historia 7-9: Hur synen på hälsa har förändrats, hur möjligheten till sexuell hälsa och preventivmedel förbättrats under 1900- talet, hur synen på homo- och bisexuella och möjligheten att leva öppet förändrats under 1900- talet.
 • Religion 7-9: Stereotyper och könsroller, hur hälsan påverkas av att exkluderas på grund av en transidentitet eller sexuell läggning, Hur sex och lust formar identiteten och påverkar hälsan, sexism och sexuella trakasserier i skolan
 • Bild 7–9: Vilka ideal förmedlas i bilder och hur påverkar det ungdomars självbild
 • Idrott 7-9: Motions positiva inverkan på hälsan, kroppsideal, stereotypt manligt och kvinnligt motionerande eller idrottsutövande, funktionsnormer
 • Svenska 7-9: Muntlig och skriftlig kommunikation
  Material: Dator, http://sv.wordpress.org/ är en av många gratis bloggportaler, (Vid videoinspelnnig kamera/mobiltelefon för inspelning, gratisprogrammet Movie Maker för PC och Imovie för mac. Gratis musik http://freemusicarchive.org/, http://www.freesound.org/)

Om filmen

Längd: 
10,5 min
Produktion: 
Belleville Film
Speaker: 
Agnes Forstenberg och Edvin Bredefeldt
Medverkande: 
Anja Hirdman, Håkan Larsson och Olle Waller

OBS! Filmen får ej användas i undervisning - enbart för påseende! Köp ett filmpaket med högupplösta filmer

Konsten att vara KK

I filmen Konsten att vara KK berättar Niklas 25 år om hur en kan skapa alternativa sexuella relationer där alla inblandades känslor tas på allvar. Filmen är en öppenhjärtig och ärlig redogörelse över positiva och negativa följder av en kk-relation. Berättelsen kan väcka tankar kring monogami, tvåsamhetsnorm, svartsjuka och lust. 

Ämnesövergripande övning

Övning för följande skolämnen: Bild, Biologi

I Niklas berättelse är det mycket tankar som finns med om vänskap, lust, kärlek och svartsjuka. Låt eleverna välja en av dessa och diskutera

 • Hur känns det?
 • När kommer känslan fram?
 • Hur gestaltas det i film och i medierna?
 • Känns detta på samma sätt för alla?

Ge sedan eleverna i uppgift att gestalta en känsla genom att måla, skissa, skapa och berätta hur de tänker kring sin gestaltning.
Material: Papper, pennor, färg, eller annat material att skapa i.

Om filmen

Längd: 
4,5 min
Produktion: 
Anna Sivertsson och Matilda Henningsson
Speaker: 
Niklas Leveau

OBS! Filmen får ej användas i undervisning - enbart för påseende! Köp ett filmpaket med högupplösta filmer

Ingen är ju perfekt

Ingen är ju perfekt är en berättelse som kretsar kring skönhetsideal och könsstereotyper. 19-åriga Anton berättar om sina killkompisars syn på hur den perfekta tjejen ska se ut och den jargong om skönhetsideal som han upplevt i omklädningsrummet efter hockeyträningen. Anton berättar också vad som händer när han vill bryta mot modetrender och skönhetsideal. Berättelsen kan väcka tankar om normer som finns kring manlighet och skönhetsideal och hur det påverkar hur vi talar om och ser på varandra.

Kursplan

Bildanalys
"Bilder som behandlar frågor om identitet, sexualitet, etnicitet och maktrelationer och hur dessa perspektiv kan utformas och framställas." 

Diskussionsfrågor

 • Vad tänker du efter att ha sett kortfilmsberättelsen?

 • Anton tycker att det finns mycket press om utseende i samhället, håller du med honom eller tänker du annorlunda?

 • Skönhetsideal ändras med tiden, på 1700- talet skulle män vara bleka, ha långt hår och skor med klack. Hur tror du framtidens ideal kommer vara 10 år framåt och hundra år framåt?

Övningsuppgifter

 • Ge eleverna i uppgift att gå igenom olika historiska epokers konst och låt dem undersöka vilka ideal och kroppar som ansågs vackra och eftersträvansvärda i respektive tid. Låt sedan eleverna diskutera kring idealen och varför människan alltid haft skönhetsideal när väldigt få av oss kan se ut som idealet.
  Material: Kurslitteratur alt. dator

Om filmen

Längd: 
3,5 min
Produktion: 
Anna Sivertsson och Matilda Henningsson
Speaker: 
Anton
Medverkande: 
Zebastian Westin

OBS! Filmen får ej användas i undervisning - enbart för påseende! Köp ett filmpaket med högupplösta filmer

Hur jag ser på porr

I Hur jag ser på porr delar Julia 19 år öppet och ärligt sin syn på porr och hur tjejer respektive killar i hennes närhet förhåller sig till porr. Julia tror att ungdomar påverkas av porr genom att den ger falska förväntningar på njutning och sex. Filmen kan också väcka tankar kring porr som industri och om porr på Internet.    

Kursplan

Bildanalys

"Bilder som behandlar frågor om identitet, sexualitet, etnicitet och maktrelationer och hur dessa perspektiv kan utformas och framställas." 

Diskussionsfrågor

 • Vad tänker du efter att ha sett kortfilmsberättelsen?

 • Berättaren upplever att porren visar kroppar och kön på ett ojämställt sätt och menar även att det får konsekvenser för de som tittar. Håller du med? Varför/Varför inte?

 • Har porrproducenter ett ansvar att göra porren jämställd och verklighetstrogen? Har personer som tittar på porr ett ansvar att titta på jämställd eller verklighetstrogen porr? Varför eller varför inte?

Övningsuppgifter

 • I övningen kommer eleverna att jobba med vinklar, perspektiv, kroppsspråk, kroppsställningar och hur de påverkar framställningen av olika grupper i medier och populärkultur. Sedan kan detta diskuteras i förhållande till porr, se fler övningar om pornografi i ”Tema- Porr”.

  Ge eleverna i uppgift att titta i en modetidning och studera vinklar och hur modellerna framställs genom poser och ljus. Låt eleverna studera och diskutera:

  • Hur står modellerna och vilka ansiktsuttryck har de?
  • Vem är aktiv/ passiv?
  • Är det någon skillnad mellan hur män och kvinnor presenteras?
  • Skulle bilden förändrats om vinkeln eller modellens pose varit annorlunda?
  • Vad händer i bilden om mannen skulle inta kvinnans kroppsspråk och ansiktsuttryck och tvärt om
  • Hur tror du vi skulle påverkas om vi fick se fler ombytta roller i media och reklam?
   Material: Modemagasin, Veckotidningar

Ämnesövergripande övning

Övning för följande skolämnen: Bild, Samhällskunskap

Låt eleven välja en modebild/reklambild som de på något sätt skulle vilja göra om. Det kan handla om att visa samkönad kärlek, modeller med sunda och hälsosamma kroppar eller att fota bilder där både tjejer och killar får ta plats och vara aktiva. Låt fantasin flöda! Ge eleven i uppdrag att skriva och förklara vad hen vill göra om med originalbilden och hur en tänker att slutbilden ska se ut och vad den ska förmedla. Eleven kan börja med att skriva en arbetsbeskrivning/en plan över hur arbetet ska gå till för att sedan arrangera ett foto.
Material: modemagasin, veckotidning, papper, penna, kamera/mobiltelefon

Om filmen

Längd: 
5 min
Produktion: 
Anna Sivertsson och Matilda Henningsson
Speaker: 
Julia
Medverkande: 
Savio Blomdal