Svenska 1

för Gymnasiet

Svenska 1 visar på många olika sätt att integrera sexualitet och identitet i ämnet. Det ges exempelvis möjlighet att arbeta med dialekter och språkbruk i relation till exempelvis ålder, kön och social bakgrund samt att analysera hur kön och sexualitet skildras i bland annat litteratur, film och teater. 

Till Svenska 1 finns två övningsuppgifter där eleverna får möjlighet att lära sig mer, undersöka och analysera frågor som rör sexualitet, identitet inom ämnet Svenska. Båda övningarna följer kursplanens mål.

Sugen på att lära dig mer om normkritik? Kolla in normkritisk skola eller boka utbildning för fördjupande diskussioner.

Ämnesplan

Centralt innehåll

"Dialekter och språklig variation i talat och skrivet språk som hänger samman med till exempel ålder, kön och social bakgrund. Skillnader mellan formellt och informellt språkbruk samt attityder till olika former av språklig variation." 

Syfte
"Eleverna ska ges möjlighet att i skönlitteraturen se såväl det särskiljande som det allmänmänskliga i tid och rum. Undervisningen ska också leda till att eleverna utvecklar förmåga att använda skönlitteratur och andra typer av texter samt film och andra medier som källa till självinsikt och förståelse av andra människors erfarenheter, livsvillkor, tankar och föreställningsvärldar. Den ska utmana eleverna till nya tankesätt och öppna för nya perspektiv."

Övning 1

Ge klassen i uppgift att läsa ”Det går an” av Carl Jonas Love Almqvist. Låt eleverna sedan diskutera boken i smågrupper och undersöka varför novellen skapade debatt och vad var det som var så anmärkningsvärt i novellens handling. Eleverna kan också undersöka vilka andra författare som skrev in samhällskritisk i sina böcker under början av 1900- talet och vad debatten betydde för samhället och enskilda människor.
Material: ”Det går an” av Carl Jonas Love Almqvist, dator alt. kurslitteratur

Övning 2

Ge eleverna i uppdrag att läsa utdrag ur böcker som behandlar kärlek och/eller sex på olika vis från olika tider, exempelvis klassiker som Den allvarsamma leken av Hjalmar Söderberg, Jane Eyre av Charlotte Brontë och nutida författare som Sara Kadefors med Sandor slash Ida och Regn och åska av Håkan Lindquist. Låt eleverna undersöka om det är någon skillnad på hur nutida och äldre författare beskriver kärlek och sex/sexualitet. Är kärleksproblemen desamma eller har dessa ändrats på hundra år?
Material: Böcker som behandlar kärlek på olika vis från olika tider