Historia 1a1

för Gymnasiet

I Historia 1a1 ges det utrymme att diskutera sexuella rättigheter, jämställdhet, kön och sexualitet utifrån olika perspektiv. 

Till Historia 1a1 finns en faktafilm på tio minuter med expertintervjuer samt en dokumentär berättelse på tre till fem minuter där det med personlig ton talas om ett ämne kring sexualitet och identitet kopplat till historia. Till varje film följer tre diskussionsfrågor och en till tre övningsuppgifter där eleverna får möjlighet att lära sig mer, undersöka och analysera. Samtliga filmer, diskussionsfrågor och övningar följer kursplanens mål.

Sugen på att lära dig mer om normkritik? Kolla in normkritisk skola eller boka utbildning för fördjupande diskussioner.

OBS! Filmen får ej användas i undervisning - enbart för påseende! Köp ett filmpaket med högupplösta filmer

Sexuella rättigheter

Sexuella rättigheter belyser hur synen på kön, sex och jämställdhet har förändrats över tid och hur dagens sexuella rättigheter kommit till. Filmen ger ett historiskt perspektiv på de rättigheter vi har idag och belyser betydelsen av dem i vårt nutida samhälle. Filmen öppnar också upp för samtal och diskussion kring normer och makt, historiskt och idag.

Vi har sju diskrimineringsgrunder i Sverige för att skydda människor mot trakasserier. Det finns också lagar mot sexuella trakasserier och andra sexualbrott så som ofredande och våldtäkt. Men trots att vi har lagar som ska förhindra kränkningar, hatbrott och sexualbrott är dessa brott eller rädslan för dem, något som påverkar mångas vardag.

Ämnesplan

Historia 1a1, 1b 
"Historiskt källmaterial som speglar människors roll i politiska konflikter, kulturella förändringar eller kvinnors och mäns försök att förändra sin egen eller andras situation. Olika perspektiv utifrån till exempel social bakgrund, etnicitet, generation, kön och sexualitet."

Historia 1a1 
"Industrialisering och demokratisering under 1800- och 1900-talen samt viktiga globala förändringsprocesser och händelser, till exempel migration, fredssträvanden, resursfördelning och ökat välstånd, internationellt samarbete, mänskliga rättigheter, jämställdhet, kolonialism, diktaturer, folkmord och konflikter."

Historia 1b Centralt innehåll
"Industrialisering och demokratisering under 1800- och 1900-talen i Sverige och globalt samt viktiga globala förändringsprocesser och händelser, till exempel migration, fredssträvanden, resursfördelning och ökat välstånd, internationellt samarbete, mänskliga rättigheter, jämställdhet, men också kolonialism, diktaturer, folkmord, konflikter och ökat resursutnyttjande. Långsiktiga historiska perspektiv på förändrade maktförhållanden och olika historiska förklaringar till dem." 

Diskussionsfrågor

 • På vilket sätt tror du jämställdheten mellan män och kvinnor påverkades av preventivmedel som pessar, kondom och p-piller som kom under 1900-talet?

 • Hinke Bergegren sa att ”Det är bättre med kärlek utan barn än barn utan kärlek” och fick sedan sitta i fängelse. Varför tror ni att hans budskap var så upprörande?

 • År 1921 fick alla vuxna medborgare i Sverige rösta och samma år blir alla kvinnor myndiga vid 21 års ålder. Tidigare hade kvinnan varit omyndigförklarad och hennes pappa eller man var hennes förmyndare och bestämde över henne. Hur tror du att det påverkade synen på kvinnan i arbetet, i hemmet och på hennes sexualitet?

Övningsuppgifter

 • Ge eleverna i uppdrag att söka information om Frida Stéenhoff, Hinke Bergegren och Elise Ottesen-Jensen. Varför ville de ge sexualupplysning och information om preventivmedel? Varför ansågs frågan kontroversiell? Låt eleverna sedan skriva ett tal på en minut baserat på åsikterna och argumenten som någon av förespråkarna lyfte fram. Uppmuntra eleverna till att gå in i rollen och framföra talet i jag-form.
  Material: Dator, penna och papper

 • Rösträttsrörelsen tar fart i början av 1900- talet och kvinnor kräver rösträtt. Ge eleverna i uppdrag att undersöka och ta fram information om rösträttskvinnorna och om rösträttskampen. Eleverna redovisar genom att göra en podcast/film/skriftligt arbetet kring rösträttsrörelsen i Sverige.
  Material för Podcast: Dator, kurslitteratur, USB-mic, För PC gratisprogrammet Audacity som går att klippa i. För Mac finns Garageband där en också kan redigera.
  Material för film: Dator, kurslitteratur, kamera/mobiltelefon för inspelning, gratisprogrammet Movie Maker för PC och Imovie för mac. Gratis musik http://freemusicarchive.org/, http://www.freesound.org/ 
  Material för skriftligt arbetet: Dator/kurslitteratur penna, papper

 • Vad som anses som en normal och önskvärd sexualitet förändras över tid, liksom vad som är tillåtet att göra förändras genom lagar. Ge eleverna i uppdrag att undersöka hur antikens sexuella normer och lagar skiljer sig från vår egen tids. Vad är likt och olikt? Låt eleverna diskutera i grupper hur de tror att lagar och normer kring sex påverkar vår vardag, hur vi uppfattar omvärlden och hur vi kan leva ut vår sexualitet.
  Material: Dator alt. kurslitteratur

Om filmen

Längd: 
11 min
Produktion: 
Belleville Film
Speaker: 
Agnes Forstenberg och Martin Skogehall
Medverkande: 
Hans Olsson och Lena Lennerhed

OBS! Filmen får ej användas i undervisning - enbart för påseende! Köp ett filmpaket med högupplösta filmer

Killen bredvid

Killen bredvid handlar om förälskelse, rätten att få vara den en är och beslutet att gifta sig med den en älskar. Filmen kan väcka tankar kring heteronormativitet och äktenskapets betydelse för identitetsskapandet. 

Ämnesplan

Historia 1a1, 1b Centralt innehåll
"Historiskt källmaterial som speglar människors roll i politiska konflikter, kulturella förändringar eller kvinnors och mäns försök att förändra sin egen eller andras situation. Olika perspektiv utifrån till exempel social bakgrund, etnicitet, generation, kön och sexualitet."

Historia 1a1 Centralt innehåll
"Industrialisering och demokratisering under 1800- och 1900-talen samt viktiga globala förändringsprocesser och händelser, till exempel migration, fredssträvanden, resursfördelning och ökat välstånd, internationellt samarbete, mänskliga rättigheter, jämställdhet, kolonialism, diktaturer, folkmord och konflikter." 

Diskussionsfrågor

 • Vad tänker du efter att ha sett kortfilmsberättelsen?

 • År 2009 fick Sverige en könsneutral lagstiftning efter mycket och långt påverkansarbete. Likadant var det exempelvis med kvinnans rösträtt - efter långt kämpande och argumenterande fick vi allmän och lika rösträtt i Sverige. Nu tycker vi att det är konstigt att en inte trodde kvinnor var intelligenta nog att rösta. Vilka sociala orättvisor tror du att vi i framtiden kommer att tycka är konstigt att vi accepterar nu?

 • Hur tror du äktenskapets betydelse för män och kvinnor har förändrats under 1900-talet fram till idag i Sverige?

Övningsuppgifter

 • Ge eleverna i uppgift att undersöka vad ett ”Stockholmsäktenskap” är och vad som var kontroversiellt med att leva tillsammans på detta sätt. Låt eleverna på valfritt sätt presentera och skriva kring vilka nya idéer och tankar som möjliggjorde denna nya samlevnadsform.
  Material: Kurslitteratur alt. dator

Om filmen

Längd: 
4,5 min
Produktion: 
Anna Sivertsson och Matilda Henningsson
Speaker: 
Joacim Benes