Engelska 5

för Gymnasiet

Engelska 5 ger utrymme att diskutera känslor, relationer och etiska frågor, vilka alla har koppling till sexualitet och identitet. 

Till Engelska 5 finns två dokumentära berättelser på tre till fem minuter där olika människor med personlig ton talar om ett ämne kring sexualitet och identitet. Till varje film följer tre diskussionsfrågor och en övningsuppgift där eleverna får möjlighet att lära sig mer, undersöka och analysera. Samtliga filmer, diskussionsfrågor och övningar följer kursplanens mål.

Sugen på att lära dig mer om normkritik? Kolla in normkritisk skola eller boka utbildning för fördjupande diskussioner.

OBS! Filmen får ej användas i undervisning - enbart för påseende! Köp ett filmpaket med högupplösta filmer

Mina två mammor

Mina två mammor är en berättelse som tar upp frågor som att växa upp i en regnbågsfamilj, att prata om sex med sina föräldrar och olika sätt att se på sex beroende på land och kultur. Berättelsen kan väcka tankar kring självbestämmande och frigörelse från sina föräldrar samt betydelsen av ärlig och öppen kommunikation inom familjen. 

Ämnesplan

Centralt innehåll
"Kommunikationens innehåll Ämnesområden med anknytning till elevernas utbildning samt samhälls- och arbetsliv; aktuella områden; händelser och händelseförlopp; tankar, åsikter, idéer, erfarenheter och känslor; relationer och etiska frågor."

 

Diskussionsfrågor

 • Vad tänker du efter att ha sett kortfilmsberättelsen?

 • Tycker du det är viktigt att kunna tala öppet om kärlek och sex med din familj? Varför eller varför inte?

 • På vilket sätt tror du vi formas av den kultur vi lever i?

Övningsuppgifter

 • Tjejen berättar att hennes familj flyttade från Skottland till Sverige för att Sverige var ett mer öppet och tillåtande land. Ge eleverna i uppgift att undersöka levnadsvillkor (diskrimineringslagar, möjlighet till att ingå äktenskap och bilda familj m.m) för homo- och bisexuella personer i ett land är engelskan är det eller ett av de officiella språken. Eleverna skriver ett mindre arbete och redovisar muntligt inför helklass eller i smågrupper.
  Material: Dator

Om filmen

Längd: 
5,5 min
Produktion: 
Anna Sivertsson och Matilda Henningsson
Speaker: 
Cailin Lang
Medverkande: 
Emelia Hansson, Carin Bräck och Katarina Blom

OBS! Filmen får ej användas i undervisning - enbart för påseende! Köp ett filmpaket med högupplösta filmer

Jag skäms inte över att ha HIV

I Jag skäms inte över att ha hiv berättar Åsa hur hon själv och omgivningen reagerade på hennes hiv-status och hur det är att leva som hiv-positiv i Sverige idag. Berättelsen kan väcka tankar kring stigma, fördomar och okunskap.   

 

Ämnesplan

Centralt innehåll
"Kommunikationens innehåll Ämnesområden med anknytning till elevernas utbildning samt samhälls- och arbetsliv; aktuella områden; händelser och händelseförlopp; tankar, åsikter, idéer, erfarenheter och känslor; relationer och etiska frågor."

 

Diskussionsfrågor

 • Vad tänker du efter att ha sett kortfilmsberättelsen?

 • I Sydafrika är engelska ett av de officiella språken och landet har drabbats hårt av hiv-epidemin. Hur tror du det är att leva i ett samhälle där många personer har hiv/aids?

 • Varför tror du att det fortfarande finns så stor okunskap och mycket fördomar om hiv?

Övningsuppgifter

 • Sydafrika är ett land som är hårt drabbat av hiv-epidemin. Låt eleverna undersöka hur levnadsvillkoren ser ut för personer med hiv i Sydafrika. Ge dem i uppgift att göra research för att sedan göra ett ”intervjureportage” på engelska med en fiktiv person som lever med hiv i Sydafrika. Belys gärna situation för olika socioekonomiska grupper eller jämför levnadsvillkoren för hiv-positiva i Sydafrika och Sverige.
  Material: Dator, papper, penna

Om filmen

Längd: 
6 min
Produktion: 
Anna Sivertsson och Matilda Henningsson
Speaker: 
Åsa