Biologi 2

för Gymnasiet

Biologi 2 ger utrymme till att undervisa om säkrare sex, förebygga könssjukdomar och oönskade graviditeter. Detta samtidigt som kursplanen också hänvisar till att diskutera vad som händer i kroppen vid förälskelse, kåthet och sex. 

Till Biologi 2 finns tre faktafilmer på tio minuter med expertintervjuer samt tre dokumentära berättelser på tre till fem minuter där olika människor med personlig ton talar om ett ämne kring sexualitet och identitet. Till varje film följer tre diskussionsfrågor och en till tre övningsuppgifter där eleverna får möjlighet att lära sig mer, undersöka och analysera. Samtliga filmer, diskussionsfrågor och övningar följer kursplanens mål. 

Sugen på att lära dig mer om normkritik? Kolla in normkritisk skola eller boka utbildning för fördjupande diskussioner.

OBS! Filmen får ej användas i undervisning - enbart för påseende! Köp ett filmpaket med högupplösta filmer

Tusen tankar om min abort

Tusen tankar om min abort är en berättelse om en oönskad graviditet som avslutas genom en abort. Tjejen i filmen berättar öppet kring sina känslor och hennes upplevelse av mötet med vården. Berättelsen väcker tankar kring vikten av stöd, samtal och rätt bemötande.

Ämnesplan

Centralt innehåll, Organismens funktion
"Samband mellan levnadsförhållanden, hälsa och sjukdom. Etik i medicinska frågor. Vad som händer i kroppen under menstruation, förälskelse, sex och graviditet. Hur sexuellt överförbara sjukdomar och oönskade graviditeter kan förebyggas." 

Diskussionsfrågor

 • Vad tänker du efter att ha sett kortfilmsberättelsen?

 • Hur tror du att omgivningen, så som vården, vänner, familj och partner, påverkar någon som ska ta beslut om en abort?

 • På vilket sätt tycker du att det pratas om abort, positivt eller negativt?

Övningsuppgifter

 • Ge eleverna i uppgift att söka upp svaren på nedanstående frågor och gå gemensamt igenom svaren på tavlan eller låt eleverna göra en informationsfolder eller ett kollage.

  • När får man göra abort?
  • Vem får göra abort i Sverige?
  • På vilka olika sätt kan en abort gå till?
  • Vem bestämmer om graviditeten ska avbrytas genom en abort?
  • Måste föräldrar/målsman få veta om en är under 18 år?
  • När fick Sverige fri abort?
   Material: Kurslitteratur, dator, pennor, papper, färgpennor, färgat papper

Om filmen

Längd: 
4 min
Produktion: 
Grrl Tech Förening
Speaker: 
Emma Carlsson

OBS! Filmen får ej användas i undervisning - enbart för påseende! Köp ett filmpaket med högupplösta filmer

Sex och lust

Filmen Sex och lust fokuserar på att belysa hur lust och kåthet finns med människan genom hela livet och inte är beroende av personens kön, ålder, könsuttryck eller funktionsförmåga. Temat ger en bredare bild av sex än endast penetrerande vaginalsamlag och lyfter upp olika sexuella praktiker på ett likvärdigt vis.

Det är viktigt att du som lärare inte fokuserar på det negativa med sex och vilka risker som finns, utan talar om sex och sexualitet som något positivt och något som eleverna kan bejaka på olika sätt om de känner för det. En positiv syn på sexualitet som förknippas med njutning, ömsesidighet och lust öppnar upp för att prata om sex på ett tryggt och respektfullt sätt. 

Ämnesplan

Centralt innehåll
"Vad som händer i kroppen under menstruation, förälskelse, sex och graviditet. Hur sexuellt överförbara sjukdomar och oönskade graviditeter kan förebyggas." 

Diskussionsfrågor

 • Kan alla oberoende av kön, könsuttryck, sexuell läggning och funktionsförmåga tala öppet om sex, onani och kåthet?

 • Varför får tjejer ibland horrykten om de flörtar, strular eller har sex medan killar blir kungar eller players om de gör samma sak?

 • Kan det vara svårt att prata om att en gillar porr eller kan det vara tabu att berätta att en är nyfiken på att stimulera och smeka analen? Kan det skilja sig åt om det gäller tjejer eller killar?

Övningsuppgifter

 • De flesta människor har förmågan att bli kåta och det spelar ingen roll vilken ålder, kön, könsidentitet, funktionsförmåga eller sexuell läggning personen har. Trots detta talas det sällan om personer med funktionsnedsättningars sexliv och lust. Ge eleverna i uppdrag att surfa in på umo.se och rfsu.se för att läsa om sex, lust och funktionsnedsättningar och hur synliga och osynliga funktionsnedsättningar kan påverka sexliv och hur en på olika sätt och med olika hjälpmedel som kan underlätta.
  Material: Dator

 • Varför är sex och onani skönt? Rita upp köns- och helkroppsbilder och markera vilka sköna pirriga ställen det finns på kroppen och vad som händer då dessa stimuleras. Bra information och bilder finns på umo.se.
  Material: Dator

Om filmen

Längd: 
10 min
Produktion: 
Belleville Film
Speaker: 
Agnes Forstenberg och Martin Skogehall
Medverkande: 
Olle Waller och Saga Alm Mårtensson

OBS! Filmen får ej användas i undervisning - enbart för påseende! Köp ett filmpaket med högupplösta filmer

Säkrare sex

Filmen "Säkrare sex" visar hur olika sexuella handlingar har högre eller lägre risk för överföring av smitta. Filmen belyser normer och attityder som gör det svårare att prata om säkrare sexpraktiker och att ta ansvar för att skydda sig vid sexuella kontakter. Filmen syftar till att öka både kunskap och självkänsla för att bejaka sexualiteten på ett ansvarsfullt sätt.

En meningsfull undervisning kring säkrare sex, preventivmedel och sexuell hälsa måste vila på två jämlika byggstenar. Dels behöver vi faktakunskap om hur risker kan undvikas, men lika viktigt är det att på ett avslappnat sätt kunna prata om tankar, attityder och beteenden kring säkrare sex. 

Ämnesplan

Centralt innehåll, Organismens funktion
"Samband mellan levnadsförhållanden, hälsa och sjukdom. Etik i medicinska frågor. Vad som händer i kroppen under menstruation, förälskelse, sex och graviditet. Hur sexuellt överförbara sjukdomar och oönskade graviditeter kan förebyggas." 

Diskussionsfrågor

 • Vems ansvar är det att sexet blir säkrare?

 • Varför är det många som inte har säkrare sex trots att det finns risk för att bli smittad av sexuellt överförbara sjukdomar och vid vaginalsamlag även risken att skapa en oönskad graviditet?

 • Vilka för- och nackdelar finns det med kondomer?

Övningsuppgifter

 • Låt eleverna i smågrupper diskutera säkrare sex:

  • Vad finns det för olika känslor kring att fråga en sexpartner om skydd?
  • Finns det några knep en kan ta till för att öka chansen för säkrare sex?
  • Var ska en förvara kondomer?
  • Hur gör en när en ska föreslå säkrare sex?
  • Ska en i förväg tänka ut sätt en kan föreslå säkert sex?
  • I vilka situationer är det lätt att ha säkrare sex? 
 • UngKab är en studie som kartlägger ungdomars attityder och kunskap om sex och går att ladda ner gratis på ungkab.se. Dela upp klassen i grupper och låt dem redovisa olika delar för varandra. Låt sedan gruppen leda ett samtal kring ämnet i klassen med valfri vinkel. Avsluta varje redovisning med att klassen får diskutera kring varför det är som det är och hur en kan förändra om en skulle vilja det.
  Material för text: Dator, alt. Utskriven rapport.

 • I alla länder är det inte lika självklart med tillgång till information och preventivmedel. Abort är inte heller tillåtet i alla delar av världen. Låt eleverna undersöka vad förkortningen SRHR (sexuell och reproduktiv hälsa och rättigheter) står för och hur mödradödligheten ser ut i olika delar av världen. Låt eleverna skapa en kortfilm, podcast eller skriv en text kring SRHR med ett rättighetsperspektiv.
  Material för Podcast: Dator, USB-mic, För PC gratisprogrammet Audacity som går att klippa i. För Mac finns Garageband där en också kan redigera.
  Material för film: Dator, kamera/mobiltelefon för inspelning, gratisprogrammet Movie Maker för PC och Imovie för mac. Gratis musik http://freemusicarchive.org/, http://www.freesound.org/ 
  Material för text: Dator eller kurslitteratur

Om filmen

Längd: 
10 min
Produktion: 
Belleville Film
Speaker: 
Agnes Forstenberg och Edvin Bredefeldt
Medverkande: 
Olle Waller och Saga Alm Mårtensson

OBS! Filmen får ej användas i undervisning - enbart för påseende! Köp ett filmpaket med högupplösta filmer

Jag skäms inte över att ha HIV

I Jag skäms inte över att ha hiv berättar Åsa hur hon själv och omgivningen reagerade på hennes hiv-status och hur det är att leva som hiv-positiv i Sverige idag. Berättelsen kan väcka tankar kring stigma, fördomar och okunskap.   

 

Ämnesplan

Centralt innehåll, Organismens funktion
"Samband mellan levnadsförhållanden, hälsa och sjukdom. Etik i medicinska frågor. Vad som händer i kroppen under menstruation, förälskelse, sex och graviditet. Hur sexuellt överförbara sjukdomar och oönskade graviditeter kan förebyggas." 

Diskussionsfrågor

 • Vad tänker du efter att ha sett kortfilmsberättelsen?

 • Åsa säger att hon inte är rädd för människors reaktioner på henne hiv-status. Ändå är hon inte öppen med sin sjukdom och har till exempel inte berättat för hela sin familj. Varför tror ni ett virus som inte länge är en dödsdom i vårt land fortfarande leder till sådan rädsla?

 • Tror du många tänker på risken att smittas av hiv vid oskyddade sexuella kontakter? Varför eller varför inte?

Övningsuppgifter

 • Ge eleverna i uppgift att undersöka hiv och skriva en liten informationsfolder.

  • Hur smittar hiv-viruset?
  • Hur smittar viruset inte?
  • Vilka myter finns om hur hiv överförs?
  • Hur utvecklar sig hiv-viruset i kroppen?
  • Hur fungerar bromsmedicinen i kroppen?
   Material: Kurslitteratur, dator, papper, penna

Om filmen

Längd: 
6 min
Produktion: 
Anna Sivertsson och Matilda Henningsson
Speaker: 
Åsa

OBS! Filmen får ej användas i undervisning - enbart för påseende! Köp ett filmpaket med högupplösta filmer

Att säga ja och nej

I filmen Att säga ja och att säga nej belyser rätten att definiera sina egna gränser för att både kunna säga ja och nej till sex. Filmens fokus är kommunikation, att våga berätta vad en vill, att våga ta initiativ, men också att kunna ta emot ett nej på ett respektfullt sätt. ”Tema- Att säga ja och att säga nej” vill uppmuntra till att både tänka kring ömsesidighet och att ärligt kommunicera om sex.

Som lärare är det viktigt att komma ihåg att tjejers och killars lust är lika olika som lika och att det i hög grad är normer kring killars och tjejers sexuella handlingsutrymme som påverkar hur detta uttrycks. Medelåldern för den sexuella debuten är 16 år men åldern varierar kraftigt, tjejer debuterar generellt något tidigare än killar. Majoriteten är nyktra och beskriver sin sexdebut (med en partner) som en positiv upplevelse. Som fortbildning rekommenderar vi dig att läsa UngKAB och ta del av ungdomars attityder och sexuella hälsa. Undersökningen hittar du här.

Ämnesplan

Centralt innehåll 
"Vad som händer i kroppen under menstruation, förälskelse, sex och graviditet. Hur sexuellt överförbara sjukdomar och oönskade graviditeter kan förebyggas." 

Diskussionsfrågor

 • Vad tror du, är det lika lätt eller svårt för tjejer och killar att föreslå eller att säga att en inte är sugen på sex?

 • Vilka nackdelar finns det med att ha sex när en har druckit alkohol?

 • Är det lättare eller svårare att säga ja eller nej till en person en är kär i än exempelvis en kk? Varför eller varför inte?

Övningsuppgifter

 • Be eleverna att associera till ordet ”förälskelse”. Ge sedan eleverna i uppgift att undersöka hur förälskelse generellt påverkar sexlusten, humöret, kroppen och tankarna.
  Material: Kurslitteratur, dator

 • Låt eleverna hitta fakta och diskutera med varandra kring hur alkohol och andra droger påverkar kroppen, kåtheten, lyhördheten och förmågan att kommunicera. Ge eleverna i uppgift att göra två 1:1 kroppsbild och skriv och rita hur alkoholen påverkar människan.
  Material: Kurslitteratur, dator, penna, papper, färgpennor

Ämnesövergripande övning

Övning för följande skolämnen: Samhällskunskap, Biologi, Religionskunskap

Dela in eleverna i grupper och be dem skriva manus och spela in en podcast eller kortfilm på temat att säga ja och nej till sex. Uppmuntra eleverna till att tänka efter varför människor vill ha sex eller avstå ifrån det. Lyssna tillsammans och diskutera de olika gruppernas infallsvinklar. 
Material för Podcast: Dator, USB-mic, För PC gratisprogrammet Audacity som går att klippa i. För Mac finns Garageband där en också kan redigera.
Material för film: Dator, kamera/mobiltelefon för inspelning, gratisprogrammet Movie Maker för PC och Imovie för mac. Gratis musik http://freemusicarchive.org/, http://www.freesound.org/

Om filmen

Längd: 
11 min
Produktion: 
Belleville Film
Speaker: 
Agnes Forstenberg och Edvin Bredefeldt
Medverkande: 
Olle Waller och Saga Alm Mårtensson