Tro, religion och kultur

Tro, religion och kultur Filtrera Biografens startsida
Typ av film
Faktafilmer är 10 minuter och bygger på expertintervjuer baserade på teman. Dokumentära berättelser är ca 5 minuter baserade på människors livsberättelser.
Kategorier
Tro

OBS! Filmen får ej användas i undervisning - enbart för påseende! Köp ett filmpaket med högupplösta filmer

Tro, religion och kultur

Faktafilm

Tro, religion och kultur fokuserar på att belysa hur olika religioner samt hur olika riktningar inom religionerna och livsåskådningar ser på frågor som rör kön, jämställdhet, sexualitet och sex.

Som lärare är det lätt att hamna i normfällor och generaliseringar kring religioner och sexualitet. Det är därför viktigt att tala om det som är generellt för livsåskådningen så som grundtankar men också att betona den stora variationen inom religionerna. Ofta är skillnaden mellan hur olika riktningar inom en religion tolkar frågor som rör exempelvis könen och sexualitet stor. Det medför att likheterna mellan olika grupper i olika religioner kan vara stor. Att arbeta med detta breda perspektiv är en förutsättning för att utveckla förståelsen hos eleverna och skildra frågor kring sexualitet och relationer på ett nyanserat sätt.

Övningar för högstadiet:
Övningar för gymnasiet:
Längd: 
10, 5 min
Produktion: 
Belleville Film
Speaker: 
Agnes Forstenberg och Edvin Bredefeldt
Medverkande: 
Christer Hedin, Jesper Svartvik och Elli Mokus