På internet vet ingen

På internet vet ingen Filtrera Biografens startsida
Typ av film
Faktafilmer är 10 minuter och bygger på expertintervjuer baserade på teman. Dokumentära berättelser är ca 5 minuter baserade på människors livsberättelser.
Kategorier
Tro

OBS! Filmen får ej användas i undervisning - enbart för påseende! Köp ett filmpaket med högupplösta filmer

På internet vet ingen

Dokumentär berättelse

På internet vet ingen berättar Malin öppet om sina upplevelser och erfarenheter av sex online och skrivande rollspel. Malin beskriver rollspelet som en chans till sexuell tillfredställelse men också som ett sätt att experimentera med olika identiteter och sidor hos sig själv. Berättelsen kan också väcka tankar kring för- och nackdelar med internet, identitetsskapande och lust.  

Övningar för högstadiet:
Övningar för gymnasiet:
Längd: 
4 min
Produktion: 
Anna Sivertsson och Matilda Henningsson
Speaker: 
Malin Klein
Medverkande: 
Saivo Blomdal och Henrik Perälä