Klämd mellan två kulturer

Klämd mellan två kulturer Filtrera Biografens startsida
Typ av film
Faktafilmer är 10 minuter och bygger på expertintervjuer baserade på teman. Dokumentära berättelser är ca 5 minuter baserade på människors livsberättelser.
Kategorier
Tro

OBS! Filmen får ej användas i undervisning - enbart för påseende! Köp ett filmpaket med högupplösta filmer

Klämd mellan två kulturer

Dokumentär berättelse

I berättelsen Klämd mellan två kulturer får vi följa en kvinna som hjälper Maja att få ett nytt liv bortom sin kontrollerande familj, där hon själv kan välja sitt liv och partner. Berättelsen kan väcka tankeställare kring hur familjen formar identitet. Den kan också väcka tankar kring samhällsproblem som våld i nära relationer. 

* När vi i På tal om 6 talar om hedersproblematik, menar vi hot, våld och förtryck i hederns namn. Med heder menar vi den kontroll som riktas mot en person i familjen, släkten eller i en annan form av gemenskap på grund av den skam och vanära familjen/släkten/gemenskapen upplever sig ha drabbats av genom att någon medlem bryter mot de normer och regler som finns inom gruppen. Hedersproblematik är inte bundet till någon särskild religion, samhällsklass, land eller kulturell tillhörighet. Hedersproblematik bör ses som en global och religiöst obunden problematik.

En bra tumregel är att ha ett rättighetsperspektiv i undervisningen, då kan en allmänt tala om allas rättigheter utan att tala om specifika grupper och då riskerar att reproducera stereotypa bilder. Om du tycker det känns knepigt, ta då hjälp av dina kollegor eller ta kontakt med närmaste kvinnojour och bjud in dem att tala om ämnet i klassen. 

Övningar för högstadiet:
Övningar för gymnasiet:
Längd: 
4,5 min
Produktion: 
Fitore Osmanaj
Speaker: 
Suzanna Mocevic
Medverkande: 
Katarina Rodopoulus