Religionskunskap

för Högstadiet

Kursplanen för Religionskunskap 7-9 säger att undervisningen ska ge eleverna kunskap om hur olika religioner och livsåskådningar ser på frågor som rör kön, jämställdhet, sexualitet och relationer. Detta samtidigt som kursplanen också öppnar upp för att diskutera hur livsfrågor skildras i populärkulturen samt konflikter i sekulära och pluralistiska samhällen. 

Till Religionskunskap 7-9 finns två faktafilmer på tio minuter med expertintervjuer samt fyra dokumentära berättelser på tre till fem minuter där olika människor med personlig ton talar om ett ämne kring sexualitet och identitet. Till varje film följer tre diskussionsfrågor och en till tre övningsuppgifter där eleverna får möjlighet att lära sig mer, undersöka och analysera. Samtliga filmer, diskussionsfrågor och övningar följer kursplanens mål. 

Sugen på att lära dig mer om normkritik? Kolla in normkritisk skola eller boka utbildning för fördjupande diskussioner.

OBS! Filmen får ej användas i undervisning - enbart för påseende! Köp ett filmpaket med högupplösta filmer

Tro, religion och kultur

Tro, religion och kultur fokuserar på att belysa hur olika religioner samt hur olika riktningar inom religionerna och livsåskådningar ser på frågor som rör kön, jämställdhet, sexualitet och sex.

Som lärare är det lätt att hamna i normfällor och generaliseringar kring religioner och sexualitet. Det är därför viktigt att tala om det som är generellt för livsåskådningen så som grundtankar men också att betona den stora variationen inom religionerna. Ofta är skillnaden mellan hur olika riktningar inom en religion tolkar frågor som rör exempelvis könen och sexualitet stor. Det medför att likheterna mellan olika grupper i olika religioner kan vara stor. Att arbeta med detta breda perspektiv är en förutsättning för att utveckla förståelsen hos eleverna och skildra frågor kring sexualitet och relationer på ett nyanserat sätt.

Kursplan

Centralt innehåll
Religion och samhälle 
"Konflikter och möjligheter i sekulära och pluralistiska samhällen, till exempel i frågor om religionsfrihet, sexualitet och synen på jämställdhet."

Identitet och livsfrågor
"Hur olika livsfrågor, till exempel meningen med livet, relationer, kärlek och sexualitet, skildras i populärkulturen." "Hur religioner och andra livsåskådningar kan forma människors identiteter och livsstilar." 

Diskussionsfrågor

 • Är religiositet eller att inte tro (avsaknaden av religiositet) en viktig del av vem en är?

 • Vilka andra faktorer förutom religion tror du är viktiga delar i hur människor skapar sin syn på sexualitet och könsroller?

 • Tycker du att det är en verklighetstrogen bild av kärlek och relationer som visas i filmer och tv?

Övningsuppgifter

 • Låt eleverna arbeta i par eller i grupp. Ge dem i uppgift att välja att arbeta med en religion eller livsåskådning och undersök vilka olika sätt det finns att se på sexualitet inom religionen/livsåskådningen. Presentationen sker muntligt eller genom en blogg, en podcast eller en kortfilm.

  • Vad är god och passande sexualitet?
  • Vem får ha sex med vem?
  • Tillhör sex äktenskapet?
  • På vilket sätt har religionens budskap anpassats till plats och tid när det gäller sexualitet och relationer?
  • Hur ser det ut i praktiken? 
   Material för blogg: Dator, http://sv.wordpress.org/ är en av många gratis bloggportaler 
   Material för Podcast: Dator, USB-mic, För PC gratisprogrammet Audacity som går att klippa i. För Mac finns Garageband där en också kan redigera. 
   Material för film: Dator, kamera/mobiltelefon för inspelning, gratisprogrammet Movie Maker för PC och Imovie för mac. Gratis musik http://freemusicarchive.org/, http://www.freesound.org/
 • Låt eleverna arbeta i par eller i grupp. Ge dem i uppgift att välja att arbeta med en religion eller livsåskådning och undersök hur religionen/livsåskådningen ser på män och kvinnor. Presentera muntligt eller genom en podcast eller film. Möjliga frågor att arbeta utifrån:

  • Finns det särskilda saker de ena könet är ämnat för?
  • Hur ser olika riktningar inom religionen på hur män och kvinnor ska leva? Finns det olika tolkningar?
  • Hur tolkar och lever människorna religionen/livsåskådningens ”regler” kring könsroller? 
  • Hur ser det ut i praktiken? 
  • Hur omtalas transpersoner? 
   Material för Podcast: Dator, USB-mic, För PC gratisprogrammet Audacity som går att klippa i. För Mac finns Garageband där en också kan redigering. 
   Material för film: Dator, kamera/mobiltelefon för inspelning, gratisprogrammet Movie Maker för PC och Imovie för mac. Gratis musik http://freemusicarchive.org/, http://www.freesound.org/

Ämnesövergripande övning

Övning för följande skolämnen: Samhällskunskap, Religionskunskap

Alla människor känner sig inte bekväma i sitt biologiska kön och andra vill varken kategoriserar sig som man eller som kvinna. Ge eleverna i uppdrag att surfa in på rfslungdom.se och ladda ner och läsa ”Är du kille eller tjej?". Diskutera sedan i smågrupper och skriv en plan på hur skolan och övriga samhället kan inkludera transpersoner bättre. Sammanfatta dessa till ett dokument och maila till rektor och likabehandlingstemat på skolan samt till kommunalpolitiker.
Material: Dator alt. utskriven folder

Om filmen

Längd: 
10, 5 min
Produktion: 
Belleville Film
Speaker: 
Agnes Forstenberg och Edvin Bredefeldt
Medverkande: 
Christer Hedin, Jesper Svartvik och Elli Mokus

OBS! Filmen får ej användas i undervisning - enbart för påseende! Köp ett filmpaket med högupplösta filmer

Tro, hopp och sex

Tro, hopp och sex handlar om Jonas, 29 år, som inte kan ha sex med sin fru trots att lusten finns och om hur det är att få hjälp med sina sexuella problem. Filmen tar också upp frågor kring avhållsamhet och varför en del väljer att vänta med sex till äktenskapet. Historien kan väcka tankar kring kommunikation samt hur tro och religion kan forma människors identitet och sexuella utlevnad.  

Kursplan

Centralt innehåll
Religion och samhälle
"Konflikter och möjligheter i sekulära och pluralistiska samhällen, till exempel i frågor om religionsfrihet, sexualitet och synen på jämställdhet."

Identitet och livsfrågor
"Hur religioner och andra livsåskådningar kan forma människors identiteter och livsstilar." 

Diskussionsfrågor

 • Vad tänker du efter att ha sett kortfilmsberättelsen?

 • På vilket sätt tror du att Jonas tro på Gud hjälpte honom igenom svårigheterna i hans sexliv?

 • På vilket sätt kan problem i sexlivet påverka självbilden tror du?

Övningsuppgifter

 • Killen i filmen menar att det var hans kristna bakgrund som var skälet till att han och flickvännen levde i sexuell avhållsamhet innan giftermålet. Ge eleverna i uppdrag och ta reda på varför sexuell avhållsamhet förespråkas i vissa religiösa sammanhang. Varför skulle det bara bättre att vänta med sex? Låt eleverna finna svaren i olika religioner och se om argumenten är lika eller skiljer sig åt mellan och inom religionernas olika riktningar.
  Material: Kurslitteratur alt. dator

Ämnesövergripande övning

Övning för följande skolämnen: Svenska, Biologi, Religionskunskap

Ge eleverna i uppdrag att skriva intervjufrågor och intervjua olika människor kring hur de tänker att samhället, medier, populärkulturen, familjen, släkten, vännerna och religionen (att tro eller inte tro) påverkar hur de själva ser på relationer, kärlek och sex. Eleverna kan välja att presentera genom att skriva ett reportage, skriva en krönika, en podcast eller spela in en film med intervjuerna.
Material för Podcast: Dator, USB-mic, För PC gratisprogrammet Audacity som går att klippa i. För Mac finns Garageband där en också kan redigera.
Material för film: Dator, kamera/mobiltelefon för inspelning, gratisprogrammet Movie Maker för PC och Imovie för mac. Gratis musik http://freemusicarchive.org/, http://www.freesound.org/
Material för skriftligt arbetet: Penna, papper

Om filmen

Längd: 
5 min
Produktion: 
Anna Sivertsson och Matilda Henningsson
Speaker: 
Jonas
Medverkande: 
Axel Tegnered och Emelia Hansson

OBS! Filmen får ej användas i undervisning - enbart för påseende! Köp ett filmpaket med högupplösta filmer

Säkrare sex

Filmen "Säkrare sex" visar hur olika sexuella handlingar har högre eller lägre risk för överföring av smitta. Filmen belyser normer och attityder som gör det svårare att prata om säkrare sexpraktiker och att ta ansvar för att skydda sig vid sexuella kontakter. Filmen syftar till att öka både kunskap och självkänsla för att bejaka sexualiteten på ett ansvarsfullt sätt.

En meningsfull undervisning kring säkrare sex, preventivmedel och sexuell hälsa måste vila på två jämlika byggstenar. Dels behöver vi faktakunskap om hur risker kan undvikas, men lika viktigt är det att på ett avslappnat sätt kunna prata om tankar, attityder och beteenden kring säkrare sex. 

Ämnesövergripande övning

Övning för följande skolämnen: Samhällskunskap, Biologi, Religionskunskap, Geografi

Säkrare sex är ett lämpligt område att arbeta ämnesövergripande med och bredda perspektiven och blicka ut i världen. Att få tillgång till preventivmedel och kunskap om sex är mycket viktigt, ibland till och med livsavgörande. Hundtusentals kvinnor dör varje år i världen till följd av att de blivit gravida och många människor världen över får hiv och andra sexuellt överförbara sjukdomar. Låt eleverna göra en utställning om säkrare sex ur ett globalt perspektiv. Nedan föreslås tre olika inriktningar, välj en eller jobba med alla.

1. Den 1/12 är det World Aids Day, gör en faktautställning kring hiv och aids, berätta hur hiv överförs, vad som händer med kroppen, hur bromsmedicin fungerar, vilka delar av världen bromsmedicinen finns och hur personer med hiv bemöts i samhället och hur vi tillsammans kan göra det bättre.

2. Låt eleverna fördjupa sig i hur tillgången till sexualupplysning, preventivmedel och säkra aborter ser ut i olika världsdelar. Skriv gärna ut kartor och gör kollage med förklarande texter.

3. Ge eleverna i uppgift att undersöka hur religioner med dess olika inriktningar ställer sig till användandet av preventivmedel och aborter. Vad säger de heliga skrifterna? Har religionens budskap anpassats till plats och tid när det gäller sexualitet och preventivmedel? Hur ser det ut i praktiken?
Material: Dator, stora papper, färgpennor, möjlighet till utskrift

Om filmen

Längd: 
10 min
Produktion: 
Belleville Film
Speaker: 
Agnes Forstenberg och Edvin Bredefeldt
Medverkande: 
Olle Waller och Saga Alm Mårtensson

OBS! Filmen får ej användas i undervisning - enbart för påseende! Köp ett filmpaket med högupplösta filmer

Mina två mammor

Mina två mammor är en berättelse som tar upp frågor som att växa upp i en regnbågsfamilj, att prata om sex med sina föräldrar och olika sätt att se på sex beroende på land och kultur. Berättelsen kan väcka tankar kring självbestämmande och frigörelse från sina föräldrar samt betydelsen av ärlig och öppen kommunikation inom familjen. 

Kursplan

Centralt innehåll, Identitet och livsfrågor
"Hur olika livsfrågor, till exempel meningen med livet, relationer, kärlek och sexualitet, skildras i populärkulturen." "Hur religioner och andra livsåskådningar kan forma människors identiteter och livsstilar. Riter, till exempel namngivning och konfirmation, och deras funktion vid formandet av identiteter och gemenskaper i religiösa och sekulära sammanhang." 

Diskussionsfrågor

 • Vad tänker du efter att ha sett kortfilmsberättelsen?

 • Hur mycket tror du att du färgas av de värderingar som de föräldrar/vuxna du bor med har?

 • Är det viktigt att ens föräldrar eller målsman tycker om ens partner?

Övningsuppgifter

 • I Svenska kyrkan kan en sedan 2009 gifta sig med vem man vill, oavsett vilket kön den personen har. Låt eleverna undersöka hur ser det ut i andra församlingar och trossamfund i Sverige.
  Material: Kurslitteratur, dator

Om filmen

Längd: 
5,5 min
Produktion: 
Anna Sivertsson och Matilda Henningsson
Speaker: 
Cailin Lang
Medverkande: 
Emelia Hansson, Carin Bräck och Katarina Blom

OBS! Filmen får ej användas i undervisning - enbart för påseende! Köp ett filmpaket med högupplösta filmer

Min kropp och jag

I filmen Min kropp och jag belyser vi kroppen i relation till skönhetsideal, normen om funktionsfullkomlighet och föreställningar om manligt och kvinnligt. Temat behandlar även könsroller och ideal inom idrotten och dilemman som uppstår när normen utmanas eller bryts.

Funktionsnedsättningar, synliga och osynliga, glöms ofta bort i undervisningen och osynliggörs i populärkultur såväl som i läromedel. Som lärare är det viktigt att se hela människan, ingen person är sin funktionsnedsättning utan personen har en funktionsnedsättning. Inte heller är funktionsnedsättningen något en ska behöva definiera sig själv genom. 

Ämnesövergripande övning

Övning för följande skolämnen: Bild, Historia, Svenska, Samhällskunskap, Biologi, Religionskunskap, Idrott och hälsa

"Jag och min kropp” kan fungera som ett startskott för att börja arbeta med området hälsa i bred bemärkelse. Motion och kost är viktiga delar av hälsan men här ges också möjligheten att diskutera relationer, jämställdhet, säkrare sex, kroppsideal, könsroller och funktionsnedsättning. 

Låt klassen starta en hälsoblogg. Ge eleverna i uppdrag att skriva texter och spela in sig själva där de talar om olika delar av den fysiska, psykiska och sociala hälsan. Nedan finner du exempel på ämnen som rör den fysiska, psykiska och sociala hälsan i olika ämnen. Eleverna väljer själva vinkel eller diskuterar fram detta i grupper.

 • Biologi 7-9: Alkohol, droger och sex, könssjukdomar och säkrare sexpraktiker, sociala relationer.
 • Samhälle 7-9: Jämställdhet och jämlikhet, hur ungdomar påverkas av heteronormen, skönhetsideal, sexism och sexuella trakasserier i skolan
 • Historia 7-9: Hur synen på hälsa har förändrats, hur möjligheten till sexuell hälsa och preventivmedel förbättrats under 1900- talet, hur synen på homo- och bisexuella och möjligheten att leva öppet förändrats under 1900- talet.
 • Religion 7-9: Stereotyper och könsroller, hur hälsan påverkas av att exkluderas på grund av en transidentitet eller sexuell läggning, Hur sex och lust formar identiteten och påverkar hälsan, sexism och sexuella trakasserier i skolan
 • Bild 7–9: Vilka ideal förmedlas i bilder och hur påverkar det ungdomars självbild
 • Idrott 7-9: Motions positiva inverkan på hälsan, kroppsideal, stereotypt manligt och kvinnligt motionerande eller idrottsutövande, funktionsnormer
 • Svenska 7-9: Muntlig och skriftlig kommunikation
  Material: Dator, http://sv.wordpress.org/ är en av många gratis bloggportaler, (Vid videoinspelnnig kamera/mobiltelefon för inspelning, gratisprogrammet Movie Maker för PC och Imovie för mac. Gratis musik http://freemusicarchive.org/, http://www.freesound.org/)

Om filmen

Längd: 
10,5 min
Produktion: 
Belleville Film
Speaker: 
Agnes Forstenberg och Edvin Bredefeldt
Medverkande: 
Anja Hirdman, Håkan Larsson och Olle Waller

OBS! Filmen får ej användas i undervisning - enbart för påseende! Köp ett filmpaket med högupplösta filmer

Killen bredvid

Killen bredvid handlar om förälskelse, rätten att få vara den en är och beslutet att gifta sig med den en älskar. Filmen kan väcka tankar kring heteronormativitet och äktenskapets betydelse för identitetsskapandet. 

Kursplan

Religion och samhälle
"Konflikter och möjligheter i sekulära och pluralistiska samhällen, till exempel i frågor om religionsfrihet, sexualitet och synen på jämställdhet."

Identitet och livsfrågor
"Hur religioner och andra livsåskådningar kan forma människors identiteter och livsstilar.
Riter, till exempel namngivning och konfirmation, och deras funktion vid formandet av identiteter och gemenskaper i religiösa och sekulära sammanhang." 

Diskussionsfrågor

 • Vad tänker du efter att ha sett kortfilmsberättelsen?

 • En del par väljer att gifta sig i kyrkan och lova varandra trohet inför gud, varför tror du det kan kännas viktigt?

 • Killen i filmen säger att han själv inte är religiös utan gifte sig i kyrkan för att hans partner ville det. Skulle du göra det, varför eller varför inte?

Övningsuppgifter

 • Ge eleverna i uppgift att undersöka hur vigsel och äktenskap går till och firas i olika religioner och kulturer. Vilka likheter och olikheter finns det? Eleverna redovisar genom att rita en seriestripp där händelser och symboler förklaras.
  Material: Kurslitteratur, dator, papper, penna, färgpennor

Ämnesövergripande övning

Övning för följande skolämnen: Biologi, Religionskunskap

Männen i berättelsen gifter sig i kyrkan och lovar varandra inför Gud att älska varandra i nöd och lust tills döden skiljer dem åt. Ge eleverna i uppgift att diskutera följande frågor i smågrupper:

 • Kan kärleken hålla hur länge som helst?
 • Går det att lova att älska någon livet ut?
 • Är det skillnad på att vara kär och att älska någon?
 • Varför tror du att en del människor tycker att det känns viktigt att gifta sig och andra inte?
 • Hur tror du religiositet påverkar människans syn på kärlek och relationer?

Om filmen

Längd: 
4,5 min
Produktion: 
Anna Sivertsson och Matilda Henningsson
Speaker: 
Joacim Benes

OBS! Filmen får ej användas i undervisning - enbart för påseende! Köp ett filmpaket med högupplösta filmer

Kärlek och relationer

I Kärlek och relationer diskuteras olika typer av relationer och hur normer och förväntningar påverkar synen på kärleksrelationer. Filmen presenterar olika relationsbildningar på ett likvärdigt sätt och vill bredda synen på kärlek och relationer och tar även upp vänskapsrelationer och kk-relationer.

När det i skolan talas om relationer är det viktigt att skapa ett inkluderande klimat där heteronormen utmanas och du som lärare bör därför påpeka att kärleken kan vara samkönad eller olikkönad, öppen eller monogam. 

Kursplan

Centralt innehåll
Religion och samhälle
"Konflikter och möjligheter i sekulära och pluralistiska samhällen, till exempel i frågor om religionsfrihet, sexualitet och synen på jämställdhet."

Identitet och livsfrågor
"Hur olika livsfrågor, till exempel meningen med livet, relationer, kärlek och sexualitet, skildras i populärkulturen. Hur religioner och andra livsåskådningar kan forma människors identiteter och livsstilar." 

Diskussionsfrågor

 • Tror du att religiositet påverkar synen på sexualitet, kärlek, relationer och sex?

 • Hur tror du kristendomen har påverkat synen på sex, sexualitet och kärlek i Sverige?

 • Hur tycker du oftast att sex, sexualitet och kärlek skildras i populärkulturen?

Övningsuppgifter

 • Låt eleverna diskutera hur de tycker böcker och film framställer kärlek och relationer. Ge eleverna i uppdrag att fundera över om populärkulturens bild av kärlek och relationer går emot eller stämmer överrens med olika religiösa åskådningar. Eleverna väljer en religion eller en riktning inom en religion och redovisar sina tankar i en text.
  Material: Kurslitteratur alt. dator, papper, penna

 • Låt eleverna undersöka i vilka religioner det förespråkas sexuell avhållsamhet, celibat och vem som det förespråkas för. Vad vill en uppnå med celibatet? Är det samma inom alla religioner och riktningar eller skiljer sig argumenten åt? Sammanfatta elevernas svar gemensamt på tavlan.
  Material: Kurslitteratur, dator, whiteboardpenna, penna, papper

Om filmen

Längd: 
10 min
Produktion: 
Belleville Film
Speaker: 
Agnes Forstenberg och Edvin Bredefeldt
Medverkande: 
Olle Waller och Saga Alm Mårtensson

OBS! Filmen får ej användas i undervisning - enbart för påseende! Köp ett filmpaket med högupplösta filmer

Kärlek i plural

Kärlek i plural vidgar synen på kärleksrelationer och visar på olika relationsbildningar. Berättelsen problematiserar exklusivitet och tvåsamhet genom att resonera kring bland annat osäkerhet och svartsjuka. Filmen kan väcka tankar kring relationsnormer, kärlek och förväntningar på partners. 

Kursplan

Religion och samhälle
"Konflikter och möjligheter i sekulära och pluralistiska samhällen, till exempel i frågor om religionsfrihet, sexualitet och synen på jämställdhet."

Identitet och livsfrågor
"Hur olika livsfrågor, till exempel meningen med livet, relationer, kärlek och sexualitet, skildras i populärkulturen." 

Syfte 
"Undervisningen ska stimulera eleverna att reflektera över olika livsfrågor, sin identitet och sitt etiska förhållningssätt. På så sätt ska undervisningen skapa förutsättningar för eleverna att utveckla en personlig livshållning och förståelse för sitt eget och andra människors sätt att tänka och leva."

Diskussionsfrågor

 • Vad tänker du efter att ha sett kortfilmsberättelsen?

 • I Sverige kan vi bara ingå äktenskap med en person i taget, vad kan vara bra och mindre bra med detta?

 • Hur upplever du att polygami eller personer som blir kära i flera personer samtidigt skildras i tv-serier, filmer och böcker?

Övningsuppgifter

 • Dela in eleverna i par eller mindre grupper och ge dem i uppdrag att undersöka hur livsåskådningar eller en religion med dess olika riktningar ser på polygami. Hur står polygami omnämnt i de heliga skrifterna? Är det mannen eller kvinnan eller båda som kan/har kunnat ha flera partners? Var praktiseras polygami med religiösa referenser idag? Grupperna redovisar sedan religion eller livsåskådning för klassen.

Om filmen

Längd: 
4 min
Produktion: 
Anna Sivertsson och Matilda Henningsson
Speaker: 
Tessan Nordemar