Musik

för Högstadiet

I kursplanen för Musik 7-9 ges det möjlighet att arbeta med musik som identitets- och grupptillhörighet. Detta öppnar upp för att exempelvis analysera musik, texter och videos utifrån kön, funktionsnormer och sexuell identitet. 

Till Musik 7-9 finns två övningsuppgifter där eleverna får möjlighet att lära sig mer, undersöka och analysera frågor som rör sexualitet, identitet och musik. Båda övningarna följer kursplanens mål.

Sugen på att lära dig mer om normkritik? Kolla in normkritisk skola eller boka utbildning för fördjupande diskussioner.

Kursplan

Centralt innehåll: Musikens sammanhang och funktioner
"Ljudets och musikens fysiska, tanke- och känslomässiga påverkan på människan. Musikens funktion för att markera identitet och grupptillhörighet i olika kulturer, med fokus på etnicitet och kön." 

Övning 1

Dela in eleverna i par och ge dem i uppdrag att välja en låt med tillhörande musikvideo att granska och samtala om. Be eleverna att fundera över vilka budskap som låten och videon förmedlar. Ta hjälp av följande frågor eller kom på egna.

 • Hur ser personerna ut? 
 • Har någon en synlig funktionsnedsättning?
 • Vad handlar låten om?
 • Vilka typer av kläder har personerna på sig? 
 • Har män och kvinnor liknande kläder? 
 • Hur filmas personerna i videon? 
 • Filmas män och kvinnor på samma sätt?

Avsluta diskussionen genom att samtala om vilka konsekvenser musikens budskap får, för enskilda individer och för samhället i stort. Eleverna redovisar genom att visa videon för klassen och berättar om granskningen och vilka konsekvenser de tror att budskapet ger.
Material: Dator

Övning 2

Ge eleverna i uppdrag att välja ut en ny och en äldre sång om kärlek och/eller sex. Eleverna ska sedan undersöka hur kärlek/sex beskrivs i de två olika texterna. Exempel på frågor som kan ställas till texten är;

 • Med vilka ord beskrivs kärleken eller personen kärleken riktas mot?
 • Går det att veta om det är samkönad kärlek eller olikkönad kärlek som låten handlar om?
 • Vilka likheter ser du? 
 • Vilka skillnader ser du? 
 • Hur tror du musik om kärlek kommer låta i framtiden?

Material: Dator, sångbok