Modersmål

för Högstadiet

I kursplanen för Modersmål 7-9 ges det möjlighet att arbeta med människors livsvillkor, identitet och livsfrågor. Detta öppnar bland annat upp för reflektion och samtal om exempelvis sexuella rättigheter, mediebilder av manligt och kvinnligt och kärlek och flirt.

Till Modersmål 7-9 finns två övningsuppgifter där eleverna får möjlighet att lära sig mer, undersöka och analysera frågor som rör sexualitet, identitet och modersmål. Båda övningarna följer kursplanens mål.

Sugen på att lära dig mer om normkritik? Kolla in normkritisk skola eller boka utbildning för fördjupande diskussioner.

Kursplan

Syfte
"Anpassa språket efter olika syften, mottagare och sammanhang"

"Läsa och analysera skönlitteratur och andra texter för olika syften."

"Reflektera över traditioner, kulturella företeelser och samhällsfrågor i områden där modersmålet talas utifrån jämförelser med svenska förhållanden."

Övning 1

Ge klassen i uppdrag att rita en kvinno- och en manskropp på två stora papper. Låt sedan eleverna skriva ord som hör till kroppen och könen. Avsluta övningen med att gå igenom orden och diskutera gärna kring könsorden, vilka ord passar bättre i vissa sammanhang, exempelvis i kontakt med vården eller i sexuella sammanhang.
Material: Penna, papper, färgpennor

Övning 2

Ge eleverna i uppdrag att läsa dikter om kärlek eller sex på modersmålet och välja en favorit. Dela sedan in klassen i mindre gruppen för att spela in en podcast där de själva läser och tolkar dikterna i, alternativt jobbar eleverna i mindre grupper där eleverna läser dikterna för varandra och diskuterar dem tillsammans.
Material för Podcast: Dator, Diktsamling, USB-mic, För PC finns gratisprogrammet Audacity som går att klippa i. För Mac finns Garageband där en också kan redigera.