Kemi

för Högstadiet

I kursplanen för Kemi 7-9 ges det utrymme att arbeta med kemins modeller, begrepp och teorier för att beskriva och förklara kemiska samband i samhället, kroppen och i naturen. Detta ger möjligheter att arbeta med exempelvis hormoners påverkan på vår kropp och hur läkemedel och kemiska preparat påverkar vår kropp och sexualitet. 

Till Kemi 7-9 finns två övningsuppgifter där eleverna får möjlighet att lära sig mer, undersöka och analysera frågor som rör sexualitet, identitet och kemi. Båda övningarna följer kursplanens mål. 

Sugen på att lära dig mer om normkritik? Kolla in normkritisk skola eller boka utbildning för fördjupande diskussioner.

Kursplan

Centralt innehåll: Kemin i vardagen och samhället
"Vanliga kemikalier i hemmet och i samhället, till exempel rengöringsprodukter, kosmetika, färger och bränslen samt hur de påverkar hälsan och miljön."

"Aktuella samhällsfrågor som rör kemi."

Syfte
"Undervisningen i ämnet kemi ska syfta till att eleverna utvecklar kunskaper om kemiska sammanhang och nyfikenhet på och intresse för att undersöka omvärlden. Genom undervisningen ska eleverna ges möjlighet att ställa frågor om kemiska proces­ser och materiens egenskaper och uppbyggnad utifrån egna upplevelser och aktuella händelser."

Övning 1

Att vara nykär tycker de flesta är härligt och en pirrig känsla följer allt som oftast en förälskelse. Ge eleverna i uppgift att undersöka ”kärlekens kemi”. Vilka hormoner utsöndras i kroppen när vi är förälskade? Hur påverkar dessa hormoner kroppen, humöret och vårt beteende? Eleverna redovisar genom förklarande texter och illustrationer alternativ arbetar eleverna i mindre grupper och spelar in en kortfilm på temat ”Kärlekens kemi”.
Material: Kurslitteratur, dator, penna, papper, färgpennor
Material för film: Dator, Kurslitteratur kamera/mobiltelefon för inspelning, gratisprogrammet Movie Maker finns för PC och Imovie för mac. Gratis musik http://freemusicarchive.org/, http://www.freesound.org/

Övning 2

Ge eleverna i uppgift att göra ett kollage kring hur läkemedel och kemiska preparat fungerar och påverkar kroppen, bra information finns till exempel på 1177.se och umo.se. Undersök exempelvis följande läkemedel/ preparat:

  • Lust och/eller potenshöjande medel för män, till exempel Viagra
  • P-piller för kvinnor (kombinerade p-piller & minipiller)
  • Hormonella p-piller för män
  • Anabola steroider
  • Lusthöjande medel för kvinnor
  • Värktabletter mot mensvärk

Material: Kurslitteratur, dator, papper, penna, färg, kritor