Idrott och hälsa

för Högstadiet

I kursplanen för Idrott och hälsa 7-9 ges det utrymme att arbeta med hur kön påverkar individens val av idrott eller motion. Detta öppnar för diskussioner kring könsroller, kroppsuppfattning och hälsoideal. 

Till Idrott och hälsa 7-9 finns en faktafilm på tio minuter med expertintervjuer samt en dokumentär berättelse på tre till fem minuter där det med personlig ton talas om ett ämne kring sexualitet och identitet kopplat till idrottsämnet. Till varje film följer tre diskussionsfrågor och en till tre övningsuppgifter där eleverna får möjlighet att lära sig mer, undersöka och analysera. Samtliga filmer, diskussionsfrågor och övningar följer kursplanens mål.

Sugen på att lära dig mer om normkritik? Kolla in normkritisk skola eller boka utbildning för fördjupande diskussioner.

OBS! Filmen får ej användas i undervisning - enbart för påseende! Köp ett filmpaket med högupplösta filmer

Min kropp och jag

I filmen Min kropp och jag belyser vi kroppen i relation till skönhetsideal, normen om funktionsfullkomlighet och föreställningar om manligt och kvinnligt. Temat behandlar även könsroller och ideal inom idrotten och dilemman som uppstår när normen utmanas eller bryts.

Funktionsnedsättningar, synliga och osynliga, glöms ofta bort i undervisningen och osynliggörs i populärkultur såväl som i läromedel. Som lärare är det viktigt att se hela människan, ingen person är sin funktionsnedsättning utan personen har en funktionsnedsättning. Inte heller är funktionsnedsättningen något en ska behöva definiera sig själv genom. 

Kursplan

Centralt innehåll, Hälsa och livsstil
"Hur individens val av idrotter och andra fysiska aktiviteter påverkas av olika faktorer, till exempel av kön." 

Diskussionsfrågor

 • Finns det idrotter som anses vara mer killiga och andra som anses mer tjejiga? I så fall, varför är det så tror du?

 • Har alla samma möjlighet att idrotta och träna vad vi faktiskt innerst inne vill, eller väljer ungdomar träningsform/idrott utifrån vad som anses killigt eller tjejigt tror du?

 • På vilket sätt tror du människors styrs av kroppsideal när de motionerar eller tränar?

Övningsuppgifter

 • Låt eleverna fundera och diskutera i grupp varför vi ofta lägger på ord som tjej eller dam när det gäller tjejers idrottande; exempelvis hockey – damhockey. Vad får detta för konsekvenser för enskilda människor och samhället i stort?

 • Inom idrotten finns många starka normer kring manlig och kvinnligt. Låt eleverna läsa hur friidrottsförbundet behandlade sydafrikanskan Caster Mokgadi Semenya. Låt sedan eleverna diskutera kring vad starka föreställningar om manlig och kvinnlig kan betyda för enskilda idrottare samt för samhället i stort.
  Material: Dator

 • Låt eleverna titta på Handisams filmer ”Öka tillgängligheten nu” och se hur filmerna vänder på perspektiv och normer. Ge sedan eleverna i uppgift att själva göra en kortfilm eller ett rollspel kring hur idrottsvärlden ser ut. Exempelvis skulle filmerna/rollspelen kunna handla om normen om funktionsfullkomlighet eller om cis-normen inom lagidrott. (cisperson= En person vars juridiska kön, biologiska kön, könsidentitet och könsuttryck är lika. Exempelvis, en person som föds med vagina, känner sig som en kvinna, klär sig i kvinnligt kodade kläder och har ett id-kort som det står kvinna på). Diskutera sedan vilka konsekvenser normen för med sig för enskilda individer och för samhället i stort.
  Material för film: Dator, kamera/mobiltelefon för inspelning, gratisprogrammet Movie Maker för PC och Imovie för mac. Gratis musik http://freemusicarchive.org/, http://www.freesound.org/

Ämnesövergripande övning

Övning för följande skolämnen: Bild, Historia, Svenska, Samhällskunskap, Biologi, Religionskunskap, Idrott och hälsa

"Jag och min kropp” kan fungera som ett startskott för att börja arbeta med området hälsa i bred bemärkelse. Motion och kost är viktiga delar av hälsan men här ges också möjligheten att diskutera relationer, jämställdhet, säkrare sex, kroppsideal, könsroller och funktionsnedsättning. 

Låt klassen starta en hälsoblogg. Ge eleverna i uppdrag att skriva texter och spela in sig själva där de talar om olika delar av den fysiska, psykiska och sociala hälsan. Nedan finner du exempel på ämnen som rör den fysiska, psykiska och sociala hälsan i olika ämnen. Eleverna väljer själva vinkel eller diskuterar fram detta i grupper.

 • Biologi 7-9: Alkohol, droger och sex, könssjukdomar och säkrare sexpraktiker, sociala relationer.
 • Samhälle 7-9: Jämställdhet och jämlikhet, hur ungdomar påverkas av heteronormen, skönhetsideal, sexism och sexuella trakasserier i skolan
 • Historia 7-9: Hur synen på hälsa har förändrats, hur möjligheten till sexuell hälsa och preventivmedel förbättrats under 1900- talet, hur synen på homo- och bisexuella och möjligheten att leva öppet förändrats under 1900- talet.
 • Religion 7-9: Stereotyper och könsroller, hur hälsan påverkas av att exkluderas på grund av en transidentitet eller sexuell läggning, Hur sex och lust formar identiteten och påverkar hälsan, sexism och sexuella trakasserier i skolan
 • Bild 7–9: Vilka ideal förmedlas i bilder och hur påverkar det ungdomars självbild
 • Idrott 7-9: Motions positiva inverkan på hälsan, kroppsideal, stereotypt manligt och kvinnligt motionerande eller idrottsutövande, funktionsnormer
 • Svenska 7-9: Muntlig och skriftlig kommunikation
  Material: Dator, http://sv.wordpress.org/ är en av många gratis bloggportaler, (Vid videoinspelnnig kamera/mobiltelefon för inspelning, gratisprogrammet Movie Maker för PC och Imovie för mac. Gratis musik http://freemusicarchive.org/, http://www.freesound.org/)

Om filmen

Längd: 
10,5 min
Produktion: 
Belleville Film
Speaker: 
Agnes Forstenberg och Edvin Bredefeldt
Medverkande: 
Anja Hirdman, Håkan Larsson och Olle Waller

OBS! Filmen får ej användas i undervisning - enbart för påseende! Köp ett filmpaket med högupplösta filmer

Ingen är ju perfekt

Ingen är ju perfekt är en berättelse som kretsar kring skönhetsideal och könsstereotyper. 19-åriga Anton berättar om sina killkompisars syn på hur den perfekta tjejen ska se ut och den jargong om skönhetsideal som han upplevt i omklädningsrummet efter hockeyträningen. Anton berättar också vad som händer när han vill bryta mot modetrender och skönhetsideal. Berättelsen kan väcka tankar om normer som finns kring manlighet och skönhetsideal och hur det påverkar hur vi talar om och ser på varandra.

Kursplan

Centralt innehåll, Hälsa och livsstil
"Hur individens val av idrotter och andra fysiska aktiviteter påverkas av olika faktorer, till exempel av kön." 

Diskussionsfrågor

 • Vad tänker du efter att ha sett kortfilmsberättelsen?

 • Upplever du att det finns normer kring hur tjejer och killar motionerar eller styrketränar, anses något passa tjejer bättre än killar och tvärtom? I så fall, varför är det så tror du?

 • Har du upplevt att jargongen inom idrottsvärlden är hård eller begränsande? Hur tror du det är att bryta mot normen i ett idrottslag med killar jämfört med ett lag med tjejer?

Övningsuppgifter

 • Dela upp eleverna i par eller smågrupper och ge dem i uppdrag att undersöka Riksidrottsförbundets Policy och mål för en mer jämställd idrott där alla kan delta på samma villkor. Därefter gör eleverna frågor och kontaktar en idrottsföreningen i närområdet för en intervju kring hur den föreningen jobbar med jämställdhet och eller mångfald.
  Material: Dator eller Riksidrottsförbundets policy och mål för en mer jämställd idrott utskriven, papper och penna

Ämnesövergripande övning

Övning för följande skolämnen: Svenska, Idrott och hälsa

Ge eleverna i uppgift att skriva en argumenterande text på temat ”utseende, motion och kroppsideal”. Låt eleverna diskutera ingång till ämnet i smågrupper. När texterna är klara kan eleverna framföra dem i mindre grupper eller i helklass. 
Material: Penna och papper

Om filmen

Längd: 
3,5 min
Produktion: 
Anna Sivertsson och Matilda Henningsson
Speaker: 
Anton
Medverkande: 
Zebastian Westin