Religionskunskap 1

för Gymnasiet

Religionskunskap 1 säger att undervisningen ska ge eleverna kunskap om hur olika religioner och livsåskådningar förhåller sig i frågor om kön, jämställdhet, sexualitet och relationer. 

Till Religionskunskap 1 finns två faktafilmer på tio minuter med expertintervjuer samt två dokumentära berättelser på tre till fem minuter där olika människor med personlig ton talar om ett ämne kring sexualitet och identitet. Till varje film följer tre diskussionsfrågor och en till tre övningsuppgifter där eleverna får möjlighet att lära sig mer, undersöka och analysera. Samtliga filmer, diskussionsfrågor och övningar följer kursplanens mål. 

Sugen på att lära dig mer om normkritik? Kolla in normkritisk skola eller boka utbildning för fördjupande diskussioner.

OBS! Filmen får ej användas i undervisning - enbart för påseende! Köp ett filmpaket med högupplösta filmer

Tro, religion och kultur

Tro, religion och kultur fokuserar på att belysa hur olika religioner samt hur olika riktningar inom religionerna och livsåskådningar ser på frågor som rör kön, jämställdhet, sexualitet och sex.

Som lärare är det lätt att hamna i normfällor och generaliseringar kring religioner och sexualitet. Det är därför viktigt att tala om det som är generellt för livsåskådningen så som grundtankar men också att betona den stora variationen inom religionerna. Ofta är skillnaden mellan hur olika riktningar inom en religion tolkar frågor som rör exempelvis könen och sexualitet stor. Det medför att likheterna mellan olika grupper i olika religioner kan vara stor. Att arbeta med detta breda perspektiv är en förutsättning för att utveckla förståelsen hos eleverna och skildra frågor kring sexualitet och relationer på ett nyanserat sätt.

Ämnesplan

Centralt innehåll
"Religion i relation till kön, socioekonomisk bakgrund, etnicitet och sexualitet.
Individers och gruppers identiteter och hur de kan formas i förhållande till religion och livsåskådning utifrån till exempel skriftliga källor, traditioner och historiska och nutida händelser." "Tolkning och analys av olika teorier och modeller inom normativ etik samt hur dessa kan tillämpas. Etiska och andra moraliska föreställningar om vad ett gott liv och ett gott samhälle kan vara." 

Diskussionsfrågor

 • Är religiositet eller att inte tro (avsaknaden av religiositet) en viktig del av en människans identitet?

 • Vilka andra faktorer förutom religion tror du är viktiga delar av hur en människa skapar sin syn på sexualitet och könsroller?

 • Hur tror du människor gör om ens religions levnadsregler krockar med den egna sexualiteten?

Övningsuppgifter

 • Låt eleverna arbeta i par eller i grupp och välja en religion eller livsåskådning att arbeta med. Ge eleverna i uppgift att arbeta med de nedanstående områdena. Be dem också jämföra och diskutera likheter och olikheter mellan och inom religionerna och livsåskådningarna och deras olika inriktningar.

  Kroppen:

  • Hur ser en på mans- och kvinnokroppen inom religionen eller livsåskådningen och dess olika riktningar? 
  • Vilka delar av kroppen anses offentlig eller privat, för vem? 
  • Vilka delar anses vara erotiskt laddade? 

  Sexualitet:

  • Hur ser en på sexualitet inom religionen eller livsåskådning? 
  • Har synsättet förändrats och omtolkats över tid? 
  • Vilka sexuella uttryck och sexuella läggningar accepteras inom religionen/livsåskådningen? 
  • Vilka relationer anses viktiga? 
  • Är äktenskap att föredra? 
  • Hur ser en på skilsmässa? 
   Material: Dator, kurslitteratur
 • Ge eleverna i uppdrag att kontakta olika trossamfund och församlingar i skolans närhet för att bjuda in dem till skolan att tala om sexualitet och identitet ur deras perspektiv. Eleverna förbereder besöken genom att skriva frågor till gästföreläsningen.
  Material: Dator alt. papper och penna

Om filmen

Längd: 
10, 5 min
Produktion: 
Belleville Film
Speaker: 
Agnes Forstenberg och Edvin Bredefeldt
Medverkande: 
Christer Hedin, Jesper Svartvik och Elli Mokus

OBS! Filmen får ej användas i undervisning - enbart för påseende! Köp ett filmpaket med högupplösta filmer

Tro, hopp och sex

Tro, hopp och sex handlar om Jonas, 29 år, som inte kan ha sex med sin fru trots att lusten finns och om hur det är att få hjälp med sina sexuella problem. Filmen tar också upp frågor kring avhållsamhet och varför en del väljer att vänta med sex till äktenskapet. Historien kan väcka tankar kring kommunikation samt hur tro och religion kan forma människors identitet och sexuella utlevnad.  

Ämnesplan

Centralt innehåll
"Religion i relation till kön, socioekonomisk bakgrund, etnicitet och sexualitet." 

Diskussionsfrågor

 • Vad tänker du efter att ha sett kortfilmsberättelsen?

 • På vilket sätt tror du att Jonas tro på Gud hjälpte honom igenom svårigheterna i hans sexliv?

 • Enligt Jonas spelar hans tro stor roll till varför han och hans fru höll ihop äktenskapet trots svårigheterna. Vilka andra faktorer kan det finnas till att de höll ihop? Hur tror du att de samspelar med hans tro?

Övningsuppgifter

 • Låt eleverna jobba enskilt och skapa plats för reflektion. Be eleverna sätta sig i någon lugn vrå eller sprida ut sig i klassrummet. Ge dem i uppgift att skriva om hur deras uppfostran kring sexualitet, sex och kön sett ut. Har deras uppfostran i dessa frågor präglats av religiösa traditioner och värderingar eller har andra faktorer som funktionsförmåga, socioekonomisk bakgrund och etnicitet spelat in? På vilket sätt? Hur har det i sin tur påverkat hur de bemöter andra människor?
  Material: Penna, papper

Ämnesövergripande övning

Övning för följande skolämnen: Svenska, Biologi, Religionskunskap

Ge eleverna i uppdrag att skriva intervjufrågor och intervjua olika människor kring hur de tänker att samhället, medier, populärkulturen, familjen, släkten, vännerna och religionen (att tro eller inte tro) påverkar hur de själva ser på relationer, kärlek och sex. Eleverna kan välja att presentera genom att skriva ett reportage, skriva en krönika, en podcast eller spela in en film med intervjuerna.
Material för Podcast: Dator, USB-mic, För PC gratisprogrammet Audacity som går att klippa i. För Mac finns Garageband där en också kan redigera.
Material för film: Dator, kamera/mobiltelefon för inspelning, gratisprogrammet Movie Maker för PC och Imovie för mac. Gratis musik http://freemusicarchive.org/, http://www.freesound.org/
Material för skriftligt arbetet: Penna, papper

Om filmen

Längd: 
5 min
Produktion: 
Anna Sivertsson och Matilda Henningsson
Speaker: 
Jonas
Medverkande: 
Axel Tegnered och Emelia Hansson

OBS! Filmen får ej användas i undervisning - enbart för påseende! Köp ett filmpaket med högupplösta filmer

Killen bredvid

Killen bredvid handlar om förälskelse, rätten att få vara den en är och beslutet att gifta sig med den en älskar. Filmen kan väcka tankar kring heteronormativitet och äktenskapets betydelse för identitetsskapandet. 

Ämnesplan

Centralt innehåll
"Religion i relation till kön, socioekonomisk bakgrund, etnicitet och sexualitet. Individers och gruppers identiteter och hur de kan formas i förhållande till religion och livsåskådning utifrån till exempel skriftliga källor, traditioner och historiska och nutida händelser." 

Diskussionsfrågor

 • Vad tänker du efter att ha sett kortfilmsberättelsen?

 • Killen i berättelsen är inte själv religiös utan vigde sig i kyrkan för att hans man ville det. Hur skulle du göra i den situationen?

 • Att gifta sig i kyrkan och lova varandra trohet inför gud är något som vissa par väljer, varför tror du det känns viktigt för en del?

Övningsuppgifter

 • Ge eleverna i uppdrag att prata med olika människor (exempelvis utifrån kön, ålder, religion, könsuttryck, funktionsförmåga, sexuell läggning, etnicitet) kring hur de tänker kring äktenskap, varför det är viktigt eller inte. Låt sedan eleverna skriva ett tidningsreportage, krönika eller allmän text utifrån de olika funderingarna.
  Material: papper och penna

Om filmen

Längd: 
4,5 min
Produktion: 
Anna Sivertsson och Matilda Henningsson
Speaker: 
Joacim Benes

OBS! Filmen får ej användas i undervisning - enbart för påseende! Köp ett filmpaket med högupplösta filmer

Kärlek och relationer

I Kärlek och relationer diskuteras olika typer av relationer och hur normer och förväntningar påverkar synen på kärleksrelationer. Filmen presenterar olika relationsbildningar på ett likvärdigt sätt och vill bredda synen på kärlek och relationer och tar även upp vänskapsrelationer och kk-relationer.

När det i skolan talas om relationer är det viktigt att skapa ett inkluderande klimat där heteronormen utmanas och du som lärare bör därför påpeka att kärleken kan vara samkönad eller olikkönad, öppen eller monogam. 

Ämnesplan

Centralt innehåll
"Religion i relation till kön, socioekonomisk bakgrund, etnicitet och sexualitet." "Individers och gruppers identiteter och hur de kan formas i förhållande till religion och livsåskådning utifrån till exempel skriftliga källor, traditioner och historiska och nutida händelser." 

Diskussionsfrågor

 • På vilket sätt tror du att religiositet påverkar synen på kärlek, relationer och sex?

 • Hur tror du kristendomen har påverkat synen på sex och kärlek i Sverige?

 • Hur tror du vårt mångkulturella samhälle påverkar synen på kärlek, relationer och sex i Sverige?

Övningsuppgifter

 • Skriv upp orden ”Tro & Sexualitet” på tavlan och be eleverna associera kring dem. Kom gärna med input och ställ frågor kring hur de uppfattar området i medier, i filmer eller i läroböcker.
  Material: Whiteboardpenna

 • Låt eleverna välja en person (död eller levande) eller karaktär som alla känner till. Ge sedan eleverna tid att sitta och fundera över varför hen har en viss personlighet eller värderingar. Hur spelar faktorer som tro, kön, könsidentitet, socioekonomisk bakgrund, funktionsförmåga och sexuell läggning in? Eleven ska sedan skriva en text kring vilka faktorer hen menar spelar störst roll i identitetsskapandet.
  Material: Dator, penna, papper

Om filmen

Längd: 
10 min
Produktion: 
Belleville Film
Speaker: 
Agnes Forstenberg och Edvin Bredefeldt
Medverkande: 
Olle Waller och Saga Alm Mårtensson