Matematik

för Gymnasiet

I Matematik ges det möjlighet att arbeta med statistik och sannolikhetslära med exempel kopplande till hiv, könssjukdomar, löneskillnader, hatbrott, sexualbrott och kondomanvändning. 

Till Matematik på gymnasiet finns två övningsuppgifter där eleverna får möjlighet att lära sig mer, undersöka och analysera frågor som rör sexualitet, identitet och matematik. Båda övningarna följer kursplanens mål.

Sugen på att lära dig mer om normkritik? Kolla in normkritisk skola eller boka utbildning för fördjupande diskussioner.

Ämnesplan

Centralt innehåll: sannolikhet och statistik
"Beskrivande statistik med hjälp av kalkylprogram samt granskning av hur statistiska metoder och resultat används i samhället och i yrkeslivet."

Syfte; undervisningen i ämnet matematik ska ge eleverna förutsättningar att utveckla förmåga att:
"Formulera, analysera och lösa matematiska problem samt värdera valda strategier, metoder och resultat."

"Tolka en realistisk situation och utforma en matematisk modell samt använda och utvärdera en modells egenskaper och begränsningar."

"Följa, föra och bedöma matematiska resonemang."

Övning 1

I dagsläget arbetar kvinnor mer deltid och tar ut mer föräldraledighet än män, ge eleverna i uppdrag att undersöka hur föräldraledighet och deltidsarbete påverkar en persons ekonomiska situation nu och i framtiden. Be eleverna komma på förslag hur den ekonomiska obalansen skulle kunna jämnas ut i hem där en av föräldrarna är hemma för att ta hand om barnen mer än den andre. Statistik kan du hitta på Försäkringskassans webbplats och på Statistiska centralbyråns webbplats.
Material: Dator

Övning 2

På Folkhälsomyndighetens hemsida finns statistik över antal rapporterade klamydiafall per år och län. Ge eleverna i uppgift att ta fram statistik och se om smittan har ökat eller avtagit och vad sannolikheten är att bli smittad med klamydia vid oskyddat sex.
Material: Dator